Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Integráčik

Film ako vzniká Integráčik

Prečo sa Integráčik volá Integráčik

Tento názov vznikol ako logický stupeň dlhoročnej spolupráce našej spoločnosti s nadáciou INTEGRÁCIA - viď www.integracia.net

Naša spoločnosť každoročne organizuje súťaž pre školy - RECYKLUJ A VYHRAJ - viď www.milkagro.sk. V rámci 8. ročníka tejto súťaže deti dávali podnet na nový výrobok SABI a na umelcov, ktorých by chceli vidieť na decembrovom koncerte Integrácie.

Obojstrannou dohodou vznikol tento názov ako podpora ušľachtilej myšlienke tejto nadácie aj našej súťaže.