Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Kategória C

C – Vyhráva každá škola

Viečka a tetrapaky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali

Výkup obalov, na všetkých školách ktoré sa neumiestnili v kategóriách A a B na výhernom mieste t.j. do 10 miesta, bude zrealizovaný výkup viečok, tetrapaku.

Výkupná cena viečok je 0,70 €/kg, tetrapaku je 0,50 €/kg. Minimálna výkupná hmotnosť je 3 kg viečok, 10 kg tetrapaku. Konečný termín výkupu obalov je 21. 6. 2019