Recykluj a vyhraj
16. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2018 / 2019

Kategórie

A – zbieraj hliníkové viečka z výrobkov SABI

 • A1 – zariadenia do 50 žiakov
 • A2 - zariadenia od 51 do 150 žiakov
 • A3 – zariadenia od 151 do 350 žiakov
 • A4 – zariadenia nad 351 žiakov

B – zbieraj tetrapak z čerstvého mlieka SABI

 • B1 – zariadenia do 50 žiakov
 • B2 - zariadenia od 51 do 150 žiakov
 • B3 – zariadenia od 151 do 350 žiakov
 • B4 – zariadenia nad 351 žiakov

AB – Najlepší zberač obalov z výrobkov SABI

C – Vyhráva každá škola

D – Najlepší odberateľ MILK-AGRO vrátane školského programu v spolupráci s firmou Organika

E - Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

 • E1 – Materské školy
 • E2 – Základné a stredné školy

F – Pieseň (zvuková nahrávka)

 • F1 – Materské školy
 • F2 – Základné a stredné školy