Aktuálny ročník

Vzhľadom na špecifické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 bude tento ročník iný. Aký, netušíme ani my a preto vám všetkým odporúčame sledovať stránku a náš facebookový profil fb.me/milkagro, kde nájdete aktuálne informácie. Základné pravidlá sa však oproti iným ročníkom nemenia, dokonca sme pridali novú kategóriu. O novej kategórii sa viac dozviete v časti kategórie - kategória G.

AKO SA ZAPOJIŤ?

 1. Zaregistruj sa do 30.11.2021.
 2. Podrobne si prečítaj pokyny k súťaži.
 3. Zbieraj hliníkové viečka a tetrapak z čerstvého mlieka SABI.
 4. Priebežne zapisuj vyzbieranú hmotnosť na sutaz.milkagro.sk pod svojím prihlasovacím menom a heslom.
 5. Do zberu zapoj žiakov, triedy, rodiny aj školskú jedáleň.
 6. Na mesačnej báze vyhodnocuj zber jednotlivcov a tried (motivácia).
 7. Spolupracuj so školskou jedálňou (odber výrobkov SABI do školskej jedálne).
 8. Spolupracuj s partnerskou školou.
 9. Spolupracuj po dohode s vedúcou maloobchodnej predajne MILK-AGRO v príslušnom meste alebo obci.
 10. Spolupracuj so školníkom pri manipulácii s viečkami a tetrapakom.
 11. Zapoj sa do ďalších kreatívnych kategórii a vyhraj kopec zaujímavých cien.
 12. Príď na oficiálne odovzdanie cien, moderované známou osobnosťou, spojené s recepciou.
 13. Po súťaži odmeň najlepších jednotlivcov, triedy, rodičov, koordinátorov, vedúce jedální, ...
 14. Vyhráva každá škola, ktorá splní registráciu v stanovenom termíne a dodrží pokyny súťaže.

ČO ZBIERAME


Stiahnúť plagát ako PDF

VÝHRY

Kategória A - viečka

A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii a najlepší zberač za školu                
                 

Kategória B - tetrapak

B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka* 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii              
                 
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii             
                 

Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku

Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI, viečok a kelímkov z výrobkov SABI                
*výkupná cena tetrapaku je 0,50 € / kg, viečok = 0,70 € / kg (minimálna výkupná suma je 5 €)                
                 

Kategória AB - Najlepší zberač

   
najlepší zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena 
najlepšia zberačka viečok SABI 1 špeciálna odmena     
nalepší zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena
najlepšia zberačka tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena  
*platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaní na základe doručených podkladov zo škôl
                 

Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO

D1 - MŠ     D2 - ZŠ a SŠ    
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2020 do 30.04.2021 200 EUR     200 EUR    
*vyhráva prvých 15 škôl v každej kategórií                
                 

Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI

E1 - MŠ     E2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ        
                 

Kategória F - Text piesne

F1 - MŠ     F2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ                
                 

Kategória G - jednotlivec (FB MILK-AGRO)

1 x mesačne

Mobil Apple iPhone 7, 32GB