Odovzdanie cien

Odovzdanie cien

Oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien + Slávnostná recepcia 23.5.2013 o 10.00 hod. na centrále MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov – zasadačka.

Pre odovzdanie cien je potrebné splniť

  • povinná osobná účasť
  • do 22.5.2013 je potrebné odovzdať nazbierané viečka a tetrapak podľa nahláseného množstva na webe na kontrolu (t.č.0905/705544)
  • účasť potvrdiť na recyklujavyhraj@milkagro.sk (maximálne 1 osoba)

Koniec súťaže
A a B – konečný termín nahlásenia hmotnosti na www.milkagro.sk do 20.04.2012
C – konečný termín výkupu viečok a tetrapaku do 15.06.2013
D – konečný termín odovzdania hračiek do 31.03.2013 na centrále MILK-AGRO
E – konečný termín odovzdania výtvorov do 31.03.2013 na centrále MILK-AGRO, recepty a piesne na recyklujavyhraj@milkagro.sk do 31.03.2013
F – konečný termín poslania nápadov do 31.03.2013 na recyklujavyhraj@milkagro.sk

Odovzdanie obalov v kategórii A a B - výherné školy

A, B  – výherca je povinný doručiť viečka a tetrapak na centrálu firmy MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov do 18.05.2013, kde bude prevedená kontrola podľa množstva nahláseného na webe.

Oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien + Slávnostná recepcia

Pre odovzdanie cien je povinná osobná účasť dňa 23.05.2012 na centrále MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov – zasadačka .

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás !!!