Kategória F2- Najdlhší SABI HAD

F2 - Najdlhší SABI HAD

Vyhodnotenie F2- Najdlhší SABI HAD

  1. Súkromná ZŠ Sabinov 1055.0 m ABSOLÚTNY VÍŤAZ
  2. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 960.0 m
  3. ZŠ s MŠ Podolínec 648.0 m
  4. ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy 646.0 m
  5. Základná škola Ul. 17. novembra, Sabinov 544.3 m
  6. Základná škola Drienovec 498.0 m
  7. Materská škola Jenisejská 24, Košice 468.6 m
  8. Súkromná ZŠ Giraltovce, Dukelská 33 378.0 m
  9. ZŠ-Grundschule Gelnica 365.0 m
  10. ZŠ Ľutina 316.0 m

47 súťažných príspevkov

1055 m

1. Súkromná ZŠ Sabinov

Absolútny víťaz
Dĺžka hada je 1055 m.
                            

960 m

2. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Sabi had s dĺžkou 960 metrov.
 

648 m

3. ZŠ s MŠ Podolínec

Had z kelímkov. Dĺžka hada - 648 m
 

646 m

4. ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy

Náš had, ktorého dĺžka bola 646 m.
  

544.34 m

5. Základná škola Ul. 17. novembra, Sabinov

Náš SABI had mal dĺžku 544,34 metra.
 

498 m

6. Základná škola Drienovec

SABI had Základnej školy Drienovec. Dĺžka je 498 metrov.
   

468.58 m

7. Materská škola Jenisejská 24, Košice

Náš Sabi had. Najprv sme s deťmi navliekali kelímky ako korálky a následne sme ich celá škôlka pospájali na školskom dvore. Meral 468,58 m.
 

378 m

8. Súkromná ZŠ Giraltovce, Dukelská 33

Náš had mal dĺžku 378 m.

365 m

9. ZŠ-Grundschule Gelnica

Had vyrobený z kelímkov SABI. Dľžka nášho "365 dňového hada" je 365 metrov.
    

316 m

10. ZŠ Ľutina

Náš had meria 316 metrov.
              

295 m

11. Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

Dĺžka hada 295 m. Neviem posúdiť či to bude stačiť, ale žiakom sa táto aktivita páčila. Žijeme pre zážitky.
     

278 m

12. ZŠ s MŠ Lipovce

Dĺžka nášho SABI hada je 278 m. Takto sa plazil po celej škole.
 

267.34 m

13. SMŠ ELBA

Video z urobeného hada SABI, ktorého dĺžka je 267,34 m.

253 m

14. ZŠ s MŠ Krásna Lúka

Spolu s deťmi sme z kelímkov SABI vyrábali hada. Najprv sme v telocvični spájali kelímky do menších štvormetrových hadov a tie sme preniesli na školský dvor, kde sme ich spájali do veľkého hada. Bolo to veľmi pracné, ale deti boli trpezlivé a tak sa nám to podarilo. Jeho dĺžka bola 253 metrov.
   

252 m

15. ZŠ Trebišovská 10, Košice

Náš SABI had, celej školy má dĺžku len 240 m, lebo sme zabudli na jednu triedu, ktorá mala 12 m hada - a to by bola aj dĺžka nášho veľkého školského ihriska. Takže je to na Vás čo nám uznáte či 240 m, alebo 252 m.
Vašu úlohu sme zaradili do našej školskej súťaže, do ktorej z 18 súťažiacich tried sa zapojili len 14. Ale pri montovaní hada a pri držaní, aby nám ho nerozfúklo, nám pomohli. Najdlhšieho hada 62 m vytvorili v V.B, triedne hady sme pospájali - výsledok vidíte.
  

240 m

16. Základná škola s materskou školou Bajerovce

Dĺžka hada 240 metrov.
   

234 m

17. CZŠ sv. Michala, Kendice

Had SABI, ktorý meria 234 metrov.
 

197 m

18. MŠ Želmanovce

Sme MŠ Želmanovce a náš Sabi Had meria presne 197 metrov.
Prikladáme zopár fotiek, lebo na jednu sa nám to nevošlo, lebo náš had prechádzal zo spálne do triedy a stáčal sa dokola.
    

178 m

19. ZŠ s MŠ Vislanka

Sabi had s rozmermi 178 m.

176 m

20.

Dĺžka hada je 176 m. Nie je to veľa, ale vzhľadom na počet detí na škole a kapacitu školy sa ináč nedalo.
 

163.72 m

21. ZŠ Tomášikova 31, Košice

Na hadovi pracovali žiaci našej školy, na hodinách pracovného vyučovania po nazbieraní dostatočného množstva téglikov začiatkom marca. Hada sme pomenovali Tomkáč. Dĺžku sme odmerali tak, že sme ho poukladali na čiary ihriska. Potom sme Tokáča uložili do "esovitého" tvaru na zimno jarný spánok.

Žiakov táto práca bavila, pracovali s radosťou a s ešte väčšou radosťou
očakávajú výsledky tejto súťaže. Had Tomkáč mal dĺžku 163,72 m.
    

160 m

22. ZŠ v Kurime

Had z téglikov SABI. Meria pribižne 160 metrov. Medzi téglikmi nie sú žiadne špagátové medzery.
  

149 m

23. ZŠ s MŠ Zlaté

Had, ktorého sme vytvorili z téglikov od jogurtov SABI. Dĺžka hada je 149 metrov.
  

145 m

24. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Vytvorili sme spoločne s deťmi najdlhšieho hada z kelímkov z výrobkov SABI. Tégliky sme ukladali na čiary v telocvični. Odmerali sme ho "rolovacím metrom". Je to nová pomôcka, ktorú sme dostali v rámci projektu: "Moderné vzdelávanie...". Náš had mal 145 metrov a obsahoval 2071 téglikov. Tégliky sme ukladali na výšku. Tie zberali prevažne žiaci prvého stupňa a niekoľko piatakov.
Zo stavania mali deti úžasný zážitok. Pohoda a dobrý pocit nás sprevádzal od kedy sme sa zapojili do zberu. Tégliky zberali ich celé rodiny. Posilnili sme tak enviro povedomie okolia. Z merania máme nahrané aj krátke video.
   

137.7 m

25. MŠ Veľký Šariš

Náš had má rozmer 137,7 m.
  

120 m

26. Spojená škola pod Papierňou Bardejov

Dĺžka hada je 120 metrov
   

115 m

27. MŠ Šašová

Foto SABI hada.
   

111.2 m

28. ZŠ - Školská 3, Spišské Podhradie

Posielam koláž z krásne prežitého dňa, kedy sme sa snažili zistiť, či:
DOVEDIE SABI TÉGLIKOVÝ HAD AŽ NA SPIŠSKÝ HRAD?

Nuž veruže nedoviedol, meral 111,2 metrov a vytvárali ho žiaci 1. stupňa
            

91.53 m

29. Materská škola Miklušovce 106

Náš had z kelímkov z výrobkov SABI.
Dĺžka hada je 91,53 m.
 

82 m

30. Materská škola Dargovských hrdinov Humenné

Had z kelimkov - dĺžka 82 m
 

80 m

31. ZŠsMŠ Olcnava

Najdlhší SABI had, ktorý má 80 metrov.

78 m

32. ŠZŠ Gelnica

Náš SABI had má 78 metrov.
  

69 m

33. ZŠ Hankovce

Had od ZŠ Hankovce
  

68 m

34. Základná škola Bystrická cesta 14, Ružomberok

Had Sabi, ktorý meral 68 metrov.
   

56 m

35. Základná škola Odorín 65

Náš had meria 56 metrov.

55 m

36. ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce

Foto nášho Sabi hada. Celková dĺžka pospájaných téglikov bola 55 m.
         

© 2020 – 2024 Milk-Agro spol. s.r.o.  |  Ochrana osobných údajov  |  Všeobecné vyhlásenie

Created by