Výhry v súťaži MILKAGRO - Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Výhry v súťaži MILKAGRO - Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Výhry                
                 
Kategória A - viečka A1 do 80 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 400 žiakov A4 nad 400 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 20 eur. 20 eur. 20 eur. 20 eur.
Tričko s logom pre žiakov 30 ks 50 ks 100 ks 200 ks
MP3 prehrávač 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Notebook 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2013 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kategória B - tetrapak B1 do 80 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 400 žiakov B4 nad 400 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 20 eur. 20 eur. 20 eur. 20 eur.
Tričko s logom pre žiakov 30 ks 50 ks 100 ks 200 ks
MP3 prehrávač 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Notebook 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2013 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kategória C - výkup viečok a tetrapaku  
Výkup tetrapak + viečka platí pre všetky nevýherné zariadenia v kategórii A,B
* výkupná cena tetrapaku a viečok = 0,50 €/kg (minimálna výkupná hmotnosť tetrapaku je 10 kg a viečok 5kg)                
                 
Kategória D - Zber hračiek "INTEGRÁCIA" D - Hračky
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur.  
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 20 eur.
Tričko s logom pre žiakov 100 ks
Účasť na integrácii 2013 - iba víťazná škola 100 žiakov
* platí pre 10 zariadení vyžrebovaných na slávnostnom odovzdaní cien                
                 
Kategória E - Výtvor, SABI kuchár a Pieseň E1 - výtvor E2 - recept E3 - pieseň  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur. 200 eur.  
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 20 eur. 20 eur. 20 eur.
Tričko s logom pre žiakov 100 ks 100 ks 100 ks
Účasť na integrácii 2013 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Návšteva výrobného závodu Sabinov iba víťazná škola 30 žiakov 30 žiakov 30 žiakov
* platí pre 10 najlepších v každej kategórii (vyberá 5-členná komisia)                
                 
Kategória F - Prepojenie projektov "Recyk. a vyh." a "Integrácia" F- nápad
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 400 eur.  
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 50 eur.
* platí pre prvé 3 najlepšie nápady (vyberá 5-členná komisia)