Kategória C

Vyhráva každá škola

 

Viečka a tetrapaky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali v žiadnej kategórii.

 

Školy, ktoré sa neumiestnili v kategóriách A a B na žiadnom výhernom mieste, (t.j. do 10 miesta), nemusia smútiť. Každá z týchto škôl nám môže svoje vyzbierané množstvo viečok a tetrapakov SABI naspäť predať. 

Výkupná cena viečok je 0,70 € / kg, tetrapaku je 0,50 € / kg.

Minimálna výkupná hmotnosť je 3 kg viečok, 10 kg tetrapaku.