Kategória G

Kategória G

G – „Školský mliečny program v spolupráci s firmou Organika“

Vyhráva 5 školských zariadení, ktoré v termíne od 01.09.2016 do 30.04.2017 odoberú najviac výrobkov SABI v prepočte na jedného žiaka od firmy Organika...

  ID Názov a sídlo školy Počet žiakov Odber na žiaka

Víťazné školské zariadenia

1. 88 Materská škola 9. mája 27
9. mája 27, Sabinov
110 753.17
2. 167 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
84 717.25
3. 136 Materská škola,Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506, Strážske
94 686.93
4. 104 Materská škola
Hlavná 136/3, Jakubovany
24 526.24
5. 277 Materská škola
Štefánikova 49, Humenné
84 461.15

Ďalšie poradie

6. 82 Súkromná základná škola Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
199 440.77
7. 128 Základná škola s materskou školou Krásna Lúka
142, Krásna Lúka
35 412.16
8. 217 Materská škola
MŠ Ul.darg.hrdinov 18, Humenné
100 394.8
9. 26 Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
429 206.88
10. 27 ZŠ Jakubovany
Školská 86/1, Jakubovany
34 142.45
11. 176 Gymnázium
Komenského 13, Lipany
399 135.11
12. 241 ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96, Bajerov
151 112.73
13. 67 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
251 79.75
14. 11 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
420 51.64