Výhry

VÝHRY

Kategória A - viečka

A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Účasť na integrácii 2021 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii a najlepší zberač za školu                
                 

Kategória B - tetrapak

B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - uplatnenie v predajniach MA 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR 1 x 20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - uplatnenie v predajniach MA 1 x 10 EUR 2 x 10 EUR 3 x 10 EUR 4 x 10 EUR
Hrnček s logom SABI 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Rodinná hra
10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Pero s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka* 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
*platí pre prvých 10-tich v každej kategórii              
                 
Účasť na integrácii 2021 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Kolobežka - elektrická** 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
**vyhráva škola, ktorá získala prvé miesto vo svojej kategórii             
                 

Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku

Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI, viečok a kelímkov z výrobkov SABI                
*výkupná cena tetrapaku je 0,50 € / kg, viečok = 0,70 € / kg (minimálna výkupná suma je 5 €)                
                 

Kategória AB - Najlepší zberač

   
najlepší zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2021       
najlepšia zberačka viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2021       
nalepší zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2021     
najlepšia zberačka tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2021      
*platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaní na základe doručených podkladov zo škôl
a zúčastnia sa koncertu Integrácia 2021
                 

Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO

D1 - MŠ     D2 - ZŠ a SŠ    
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2020 do 30.04.2021 200 EUR     200 EUR    
*vyhráva prvých 15 škôl v každej kategórií                
                 

Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI

E1 - MŠ     E2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
Účasť na integrácii 2021 - iba víťazná škola 100 žiakov     100 žiakov    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ        
                 

Kategória F - Text piesne

F1 - MŠ     F2 - ZŠ a SŠ    
Nákupná poukážka pre školu - uplatnenie vo veľkosklade 200 EUR     200 EUR    
Nákupná poukážka pre koordinátora - uplatnenie v predajniach MA 4 x 10 EUR     4 x 10 EUR    
Účasť na integrácii 2021 - iba víťazná škola 100 žiakov     100 žiakov    
*platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ, SŠ                
                 

Kategória G - jednotlivec (FB MILK-AGRO)

1 x mesačne

Mobil Apple iPhone 7, 32GB