Kategória E2 - základné školy

1. Tri prasiatka - Spojená škola pod papierňou, Bardejov
2. Teplo SABI domova -ZŠ s MŠ Školská, P.N.V.
3. Vyšmouluj si SABI - ZŠ Súkromná, Dukelská, Giraltovce
4. Zásobovací kamión Sabión - ZŠ s MŠ Kolačkov
5. Macejko - ZŠ Uzovce
6. Farbičky SABI sestričky - Špeciálna ZŠ, Levočská, St.Ľubovňa