Kategória E1 - materské školy

Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

E1 – Materské školy

Víťazné školy

  1. MŠ KOLAČKOV – CHLADNIČKA
  2. MŠ LIPOVCE – NAKLADAČ
  3. MŠ ŽELMANOVCE – ZÁCHRANNÝ ČLN INTEGRÁČIK
  4. MŠ ŠAŠOVÁ – FERDO MRAVEC A PÁN SLIMÁK
  5. MŠ GALAKTICKÁ KE – SABINKA

    + CMŠ S.J.ĽUTINA – SABI PÍ