Kategória B2

Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 70

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 336 ZŠ s MŠ Kamenica
Kamenica 645, Kamenica
137 403060 2942.04
2. 186 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
17. novembra 42, Sabinov
130 380000 2923.08
3. 326 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 173500 2628.79
4. 105 ZŠ s MŠ TORYSA
Torysa 26, Torysa
99 240900 2433.33
5. 111 Základná škola s materskou školou Lipovce
64, Lipovce
99 228000 2303.03
6. 223 Materská škola Dubovica
č. 48, Dubovica
51 112000 2196.08
7. 51 Materská škola
Kpt. Nálepku 7, Lipany
123 244640 1988.94
8. 24 Materská škola
8. mája 500/56, Svidník
108 195000 1805.56
9. 43 Materská škola Štvorlístok
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
134 220000 1641.79
10. 146 ZŠ s MŠ Rožkovany
190, Rožkovany
60 98000 1633.33

ďalšie poradie

11. 61 Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
100 138000 1380.00
12. 10 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
124 141950 1144.76
13. 3 Materská škola
gen.Svobodu 744/33, Svidník
106 95100 897.17
14. 93 ZŠ s MŠ Malý Lipník 70
70, Malý Lipník
53 42000 792.45
15. 131 Materská škola pri ZŠ Pečovská Nová Ves
Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
70 50000 714.29
16. 215 ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4.ročník
Fričovce 21, Fričovce
56 32000 571.43
17. 179 MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
78 40560 520.00
18. 320 Špeciálna základná škola
A. SLádkoviča 24, Žarnovica
58 26279 453.09
19. 120 SABÍNKA
Sabinovská 22/A, Prešov
136 58000 426.47
20. 64 Materská škola
Družstevná 506, Strážske
94 28000 297.87
21. 302 Základná škola Cernina
30, Cernina
92 22000 239.13
22. 121 SABÍNKA
Sabinovská 22/A, Prešov
136 20000 147.06
23. 89 Základná škola s Mš
Školska 93, Plaveč
53 4200 79.25
24. 71 Materská škola
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
140 3900 27.86
25. 175 Základná škola Košická Belá 235
235, Košická Belá
73 1260 17.26
26. 12 Základná škola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
97    
27. 14 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
51    
28. 35 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
72    
29. 68 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
113    
30. 79 Materská škola U Sloníka
Dostojevského 2267/27, Poprad
138    
31. 87 Spojená škola
Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
98    
32. 90 Materská škola -Solivarská 51
Solivarská 51, Prešov
75    
33. 128 Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
100    
34. 133 Materská škola sv. Lujzy
Nám. A. Hlinku č. 67, Ružomberok
51    
35. 157 ZŠ s MŠ sv.Jána Nepomuckého
28, Klčov
51    
36. 166 Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
150    
37. 173 Špeciálna základná škola
Mierová 166/171, Svit
111    
38. 177 Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, Košice
97    
39. 261 ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20, Margecany
133    
40. 274 Základná škola s materskou školou Bajerov
Bajerov 96, Bajerov
149    
41. 279 Materská škola
Brezovica 60, Brezovica
70    
42. 295 Spojena skola,SNP 15, Sabinov
SNP 15, Sabinov
80    
43. 301 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, Moldava nad Bodvou
131    
44. 308 RZ pri MŠ a ZŠ Poľov
Poľov, Košice
59    
45. 318 Základná škola Blatné Remety
Blatné Remety 98, Blatné Remety
150    
46. 319 Špeciálna základná škola Zborov
Školská 478, Zborov
60    
47. 5 ZŠ s MŠ bl. Zefyrína
Poštárka 12, Bardejov
89    
48. 15 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
51    
49. 63 ZŠ s MŠ Michala Sopiru
Obecná 278, Radvaň nad Laborcom
101    
50. 95 ZŠ Košická Polianka
Košická Polianka 148, Košice
70    
51. 145 Spojená škola
Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
69    
52. 160 Materská škola
Ipeľská 10, Košice
92    
53. 196 ZŠ s MŠ Chmeľnica
Chmeľnica 58, Stará Ľubovňa
71    
54. 206 Súkromná spojená škola
Starozagorská 8, Košice
79    
55. 230 Zš s Mš Jakubany
Jakubany 151, Stará Ľubovňa
66    
56. 243 Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
Clementisa 59, Skalica
80    
57. 278 Materská škola
Dargovských hrdinov18, Humenné
105    
58. 280 Materská škola
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
120    
59. 285 Špeciálna základná škola
Kováčska 12, Gelnica
64    
60. 297 Základná škola
Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
132    
61. 298 Spojená škola
Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
69    
62. 300 Materská škola
bez označenia č. 715, Východná
60    
63. 305 SZUŠ Hubošovce
Hubošovce 56, Hubošovce
124    
64. 306 Spojená škola
Vojenská 13, Košice
140    
65. 310 Základná škola v Ľutine
Ľutina 4, Ľutina
129    
66. 316 CZŠ s MŠ bl.P. P. Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
93    
67. 317 OUI-Valaská
Švermova 1, Valaská
128    
68. 322 Materská škola Opatovce nad Nitrou
Opatovce nad Nitrou, 509, Opatovce nad Nitrou
65    
69. 325 Materská škola Sídlisko Rimava
Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota
120    
70. 327 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna
Duklianska 2, Prešov
110