Kategória D

Najlepší odberateľ MILK-AGRO

 

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť školy spolu so svojimi jedálňami. Vyhrá 15 MŠ a 15 ZŠ, ktoré odoberú najviac tovaru:

A: priamo od spoločnosti MILK-AGRO,
B: prostredníctvom školského programu v spolupráci s firmou Organika.