Kategória D

Najlepší odberateľ MILK-AGRO

Materské školy

Poradie Názov
1. Materská škola
Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
2. Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
3. Školská Jedáleň pri MŠ
17. Novembra, Sabinov
4. Školská Jedáleň pri MŠ
Budovateľská 428, Hanušovce n/T
5. Školská Jedáleň
Hviezdoslavova, 1 Lipany
6. Materská škola
Ražňany 235
7. Školská Jedáleň pri MŠ
Gen. Svobodu 744/33, Svidník
8. Školská Jedáleň pri MŠ
9. Mája 27, Sabinov
9. Školská Jedáleň pri MŠ
Družstevná 506, Strážske
10. Školská Jedáleň pri MŠ
Chmeľov 89
11. Školská Jedáleň pri MŠ
Osikov 57
12. Školská Jedáleň pri MŠ
Čergovská 14, Prešov
13. Školská Jedáleň pri MŠ
Bartošovce 148
14. Školská Jedáleň pri MŠ
Fričkovce
15. Školská Jedáleň pri MŠ
8.mája 500/56, Svidník

Základné školy

Poradie Názov
1. VJ, s.r.o.
Volgogradská 3, Prešov
2. Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
3. Základná škola
Československej ar. 15, Moldava nad Bodvou
4. Základná škola
Drienovec
5. Gymnázium Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, Košice
6. Cirkevná základná škola s materskou
Gorkého 55, Trebišov
7. Základná škola
Komenského 13, Sabinov
8. Základná škola s MŠ
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
9. Školská Jedáleň pri ZŠ
Hrnčiarska 795/61, Stropkov
10. Spojená škola internátna
Duchnovičova 479, Medzilaborce
11. Spojená škola
Centrálna 464, Svidník
12. Základná škola s MŠ
Školská 28, Chminianska Nová Ves
13. Školská Jedáleň pri ZŠ
Školská 20, Margecany
14. Základná škola s MŠ
Školská 297, Jaklovce
15. Základná škola
Komenského 14, Lipany