Kategória D

Najlepší odberateľ MILK-AGRO

 

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť školy spolu so svojimi jedálňami. Vyhráva 15 MŠ a 15 ZŠ, ktoré v termíne od 01.09.2021 do 30.04.2022 odoberú najviac tovaru:
 
A: priamo od spoločnosti MILK-AGRO,
B: prostredníctvom školského programu v spolupráci s firmou Organika.