Kategória E1 – Materské školy

Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi ( názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

Víťazné školy - E1 – Materské školy

  1. Vláčik Milk Agráčik - MŠ Šášová
  2. Sabi kráľovna - CZŠ s MŠ bl.P.P.Gojdiča, Bernoláková PO
  3. Komôdka Sabi - MŠ Lipovce
  4. Vila Integráčka - MŠ Uzovce
  5. Od východu po západ ... - Spojená škola internátna St.Ľubovňa, Levočská

 

E1 – Materské školy