Kategória C

Kategória C

C – Viečka a tetrapaky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali

Výkup obalov, všetky školy ktoré sa neumiestnili v kategóriách A a B na výhernom mieste t.j. do 10 miesta, bude zrealizovaný výkup viečok a tetrapaku.

Výkupná cena viečok a tetrapaku je 0,50 €/kg. Minimálna výkupná hmotnosť viečok je 5 kg a 10 kg tetrapaku. Konečný termín výkup tetrapaku - 15.06.2014