Kategória B3

Kategória B3 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 151 do 350 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 76

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 42 Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, Prešov
310 909333 2933.33
2. 48 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
322 804000 2496.89
3. 62 Súkromná základná škola Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
174 216600 1244.83
4. 33 Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
300 350000 1166.67
5. 156 Súkromná základná škola
Dukelská 33, Giraltovce
175 194000 1108.57
6. 96 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9.mája 7, Sabinov
185 194825 1053.11
7. 270 Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce
20, Šarišské Dravce
278 264000 949.64
8. 91 Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
284 206830 728.27
9. 56 ZŠ Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
305 219000 718.03
10. 82 SMŠ ELBA
Smetanova 2, Prešov
188 134000 712.77

ďalšie poradie

11. 49 MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17, Prešov
260 166599 640.77
12. 224 Spojená škola Bardejov
Pod papierňou, Bardejov
174 85000 488.51
13. 66 Základná škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
207 84000 405.80
14. 20 ZŠ s MŠ Podolínec
Školská 2, Podolínec
319 64670 202.73
15. 291 Základná škola s materskou školou Sedlice
3, Sedlice
155 27933 180.21
16. 266 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
256 30000 117.19
17. 205 CZŠ sv. Michala Kendice
Kendice 424, Kendice
239 27167 113.67
18. 309 ZŠ Mukačevská 1
Mukačevská 1, Prešov
328 35000 106.71
19. 101 ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
Smreková 38, Smižany
245 20000 81.63
20. 52 ZŠ s MŠ Prakovce
307, Prakovce
246 9300 37.80
21. 100 Stredná zdravotnícka škola
Mäsiarska 25, Košice
334 11000 32.93
22. 19 Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
331 7674 23.18
23. 267 Základná škola, Hrnčiarska 61, Stropkov
Hrnčiarska 795/61, Stropkov
198 3500 17.68
24. 54 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce 41, Helcmanovce
153 52 0.34
25. 44 8.mája
Ul.8.mája 640/39, Svidník
350    
26. 69 Spojená škola, organizačná zložka základná
Centrálna 464, Svidník
200    
27. 72 Základná škola Drienovec
Drienovec 44, Drienovec
262    
28. 83 ZŠ s MŠ
Jarovnice 464, Jarovnice
340    
29. 104 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Školská 3, Poproč
250    
30. 107 materská škola
Jenisejska 24, Košice
167    
31. 112 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37, Košice
200    
32. 118 Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
Komenského 12, Trebišov
338    
33. 123 SPŠ STAVEBNÁ A GEODETICKÁ
LERMONTOVOVA 1, KOŠICE
337    
34. 130 M Š A. Prídavka 1 prešov
A. Prídavka 1, Prešov
153    
35. 143 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
333    
36. 181 ZŠ Ruskov
32, Ruskov
182    
37. 184 Základná škola, Hroncova 23, Košice
Hroncova 23, Košice
165    
38. 188 ZŠ Krompachy Zemanská ul.
Zemanská 2, Krompachy
246    
39. 217 Cirkevná Zš s Mš sv. Gorazda
Juhoslovanská 2, Košice
151    
40. 257 ZŠ Marhaň
Marhaň 115, Marhaň
235    
41. 273 Spojená škola D. Tatarku
Mládeže 2350/7, Poprad
229    
42. 294 ZŠ ZŠ Medzany
Medzany 182, Veľký Šariš
173    
43. 307 ZŠ Postupimská 37,Košice
Postupimská 37, Košice
243    
44. 324 Základná škola Kysak
Kysak 210, Kysak
166    
45. 331 Základná škola Štítnik
Školská 295, Štítnik
314    
46. 28 Základná škola Abovská
Abovská 36, Košice
264    
47. 60 ZŠ Važecká 11
Važecká 11, Prešov
280    
48. 74 Súkromná stredná odborná škola
Biela voda 2, Kežmarok
300    
49. 94 ZŠ v Kračúnovciach
Kračúnovce 277, Giraltovce
284    
50. 108 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
Palín 104, Palín
265    
51. 113 Základná škola s materskou školou Tuhrina
Tuhrina 3, Tuhrina
182    
52. 114 ZŠ Plaveč
Školská 93, Plaveč
185    
53. 119 Gymnázium Krompachy
Lorencova 46, Krompachy
198    
54. 122 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, Michalovce
197    
55. 129 ZŠ s MŠ - Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
259    
56. 132 P.K.Hostinského
Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
151    
57. 134 Gymnázium Stropkov
Konštantínová 64, Stropkov
298    
58. 136 Stredná odborná škola
Košická 20, Prešov
308    
59. 139 SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11, Bardejov
191    
60. 140 Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
220    
61. 141 Súkromná stredná odborná škola s VJM, Mostova, odl.prac.Veľký Meder
Sídlisko Mateja Corvina 2038/53, Veľký Meder
210    
62. 154 Zálkadná škola Ul. karpatská 803/11 Svidník
Karpatská 803/11, Svidník
192    
63. 169 ZŠ Švedlár
Školská 122, Švedlár
254    
64. 172 ZŠ s MŠ Plavnica
Plavnica 244, Plavnica
238    
65. 192 Základná škola s MŠ Brezovica
60, Brezovica
307    
66. 193 Základná škola
Podsadek 140, Stará Ľubovňa
215    
67. 204 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1
Pod Papierňou 1, Bardejov
201    
68. 220 Základná škola smaterskou školou sv. M. Križina
Rehoľná 2, Košice
180    
69. 234 Spojená škola internátna
M.R.Štefánika 140, Vranov nad Topľou
189    
70. 238 CZŠ s MŠ sv. Faustíny
Majer 5, Bardejov
155    
71. 247 Základná škola Drábova 3?košice
Drábova 3, Košice
275    
72. 248 Základná škola Drábova 3?košice
Drábova 3, Košice
275    
73. 253 ZŠ s MŠ Ľubotín
Školská 2, Ľubotín
197    
74. 268 ZŠ Užhorodská 39
Užhorodská 39, Košice
200    
75. 283 SPŠ
Bardejovská 24, Prešov
157    
76. 323 Základná škola Bystré
Hermanovská 347, Bystré
333