Kategória A4

Kategória A4 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 351 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 66

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Viečka
SABI
Viečka SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 6 Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
530 60500 114.15
2. 20 Základná škola Ul. 17. novembra
17. novembra 31, Sabinov
635 66500 104.72
3. 71 Levočská 6
Levočská 6, Stará Ľubovňa
382 36336 95.12
4. 31 ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
Bernolákova 18, Košice
593 52260 88.13
5. 102 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
Pod Vinbargom 1, B A R D E J O V
581 51000 87.78
6. 204 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
430 36822 85.63
7. 47 Základná škola Gelnica
Hlavná 121, Gelnica
520 41200 79.23
8. 178 Základná škola Lipany
Komenského 113, Lipany
774 57800 74.68
9. 153 ZŠ - Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3, Spišské Podhradie
384 24146 62.88
10. 260 Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, Bardejov
478 29676 62.08

ďalšie poradie

11. 101 ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
710 43600 61.41
12. 342 Základná škola Družicová
Družicová 4, Košice
620 34200 55.16
13. 241 ZŠ Májové námestie
Májové námestie, Prešov
746 39120 52.44
14. 66 Spojená škola
Centrálna 464, Svidník
476 22500 47.27
15. 9 Základná škola s materskou školou
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
407 19000 46.68
16. 16 ZŠ Komenského 307/22
ZŠ Komenského 307/22, Svidník
432 18905 43.76
17. 306 ZŠ v Raslaviciach
Toplianska 144, obec Raslavice
508 20500 40.35
18. 91 Ľubotice
Strážnická 24, Prešov
505 20124 39.85
19. 309 Základná škola s materskou školou
Maurerova 14, Krompachy
369 13895 37.66
20. 324 ZŠ B. Krpelca Bardejov
Tarasa Ševčenku 3, Bardejov
668 23000 34.43
21. 226 Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1, Prešov
540 13720 25.41
22. 227 Základná škola Československej armády 22 Prešov
Československej armády 22, Prešov
993 21620 21.77
23. 115 Základná škola Z.Nejedlého 2
Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
605 13000 21.49
24. 163 ZŠ, Komenského 2, Svit
Komenského 2, Svit
452 9400 20.80
25. 224 Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa
493, Nová Ľubovňa
446 9100 20.40
26. 129 ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2, Košice
744 15000 20.16
27. 294 Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
402 7889 19.62
28. 190 Gzmnázium
Alejová 1, Košice
587 11000 18.74
29. 265 ZŠ s MŠ Budimír
Budimír 11, Budimír
378 5767 15.26
30. 210 ZŠ akad. J. Hronca
Zakarpatská 12, Rožňava
461 6710 14.56
31. 11 Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Komenského 13, Lipany
460 6629 14.41
32. 154 ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského 6, Spišské Vlachy
402 5238 13.03
33. 51 ZŠ Dobšiná
Zimná 190, Dobšiná
629 6200 9.86
34. 25 ZŠ Veľká Ida
Veľká Ida č.1, Veľká Ida
549 2100 3.83
35. 216 Základná škola, Komenského 13, Sabinov
Komenského 13, Sabinov
544 2000 3.68
36. 105 Základná škola,Tomášikova 31
Tomášikova 31, Košice
580 2000 3.45
37. 299 Hotelová akadémia
Baštová 32, Prešov
569 1958 3.44
38. 28 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10, Košice
613 1940 3.16
39. 328 SPŠ strojnícka Prešov
Duklianska1, Prešov
469 1000 2.13
40. 285 Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad bodvou
ČSA 15, Moldava nad Bodvou
566 1000 1.77
41. 278 Základná škola
Komenského 135/6, Medzilaborce
362 408 1.13
42. 144 Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
Obchodná 5, Sečovce, Sečovce
583 225 0.39
43. 320 ZŠ Veľký Šariš
Školská 29, Veľký Šariš
440    
44. 98 ZŠ Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Mládežnícka 3, Košice - Šaca
586    
45. 114 Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7
Hlavná 367/7, Kapušany
572    
46. 121 Základná škola,Kežmarská 28
Kežmarská 28, Košice
656    
47. 122 Základná škola,Kežmarská 28
Kežmarská 28, Košice
656    
48. 152 Základná škola Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10, Košice
444    
49. 157 ZŠ Šrobárova
Šrobárova 20, Prešov
823    
50. 179 Základná škola P. O. Hviezdoslava, Snina
Ulica Hviezdoslavova 985/20, Snina
356    
51. 180 Stredná odborná škola
Košická 20, Prešov
421    
52. 201 Základná škola J. Urbana na Jenisejskej 22, Košice
Jenisejská 22, Košice
674    
53. 218 Gymnázium sv. T.Akvinského
Zbrojničná 3, Košice
487    
54. 239 Školská jedálen pri ZŠ
ul. ČSA 15, Moldava nad Bodvou
547    
55. 242 Základná škola Gorkého 55 Trebišov
Gorkého 55, Trebišov
374    
56. 258 Gymnázium Snina
Študentska 4, Snina
460    
57. 275 ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
Dostojevského 2616/15, Poprad
840    
58. 315 ZŠ s MŠ Samuela Tmona, Trenčianska Turná 30
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
378    
59. 317 Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4, Michalovce
624    
60. 318 Gymnázium Bytča
Štefánikova ulica 219/4, Bytča
370    
61. 322 Základná škola Bystrická cesta 14 Ružomberok
Bystrická cesta 14, Ružomberok
625    
62. 329 ZS Sibírska
Sibírska 42, Prešov
443    
63. 340 Základná škola
Gašpara Haina 37, Levoča
635    
64. 341 ZŠ Šmeralova
Šmeralova 25, Prešov
518    
65. 343 Gymnázium
Varšavská cesta 1, Žilina
447    
66. 350 Základná škola Ľ. Kossutha 56
Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
510