Kategória E1 – Výtvor z obalov výrobkov SABI

Kategória E - voľná tvorba

 

Kategória E1 – Výtvor z obalov výrobkov SABI

Kategória E1 – Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi (názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi. 10 najlepších odmeníme.


Top 10

  1. SOŠ Andyho Warhola – Obraz - víťazný
  2. Spojená škola Pod papierňou Bardejov - Torta
  3. ZŠ a MŠ Gregorovce – Sovy
  4. ZŠ a MŠ Lipovce – Sabi fáro
  5. ZŠ Sibírska – Eliška a Lujza
  6. ZŠ Vislanka – Strom života
  7. ZŠ a MŠ Pečovská N. Ves – Milkagráčik
  8. MŠ Šašová – Kostolík
  9. MŠ Bajerovce – Sloník
  10. ZŠ Krosnianska Košice – Sabi kráľovstvo