Kategória B2

Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 64

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 238 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 193900 2937.88
2. 71 Materská škola
17. novembra 42, Sabinov
130 380000 2923.08
3. 293 Materská škola, Ul. kpt. Nálepku 7, Lipany
Ul. kpt. Nálepku 7, Lipany
124 350000 2822.58
4. 167 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
84 218500 2601.19
5. 66 Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany
Ražňany 240, Ražňany
61 140000 2295.08
6. 207 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
62 119000 1919.35
7. 292 CMŠ bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov?
92 170000 1847.83
8. 85 Základná škola
Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
57 89000 1561.40
9. 133 Materská škola, gen.Svobodu
gen. Svobodu 744/33, Svidník
110 130000 1181.82
10. 134 Materská škola Štvorlístok
A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš
147 140000 952.38

ďalšie poradie

11. 142 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
124 116050 935.89
12. 137 Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72, Nižný Slavkov
124 85833 692.20
13. 189 Základna škola s materskou školou Kľušov
Kľušov 170, Kľušov
53 36000 679.25
14. 213 Základná škola 1.-4. ročník
Fričovce 21, Fričovce
59 28000 474.58
15. 194 MŠ Pečovská Nová ves
Na Dujave 320, Pečovská nová Ves
74 27000 364.86
16. 183 Spojená škola, Pod papierňou 2671, Bardejov
Pod papierňou 2671, Bardejov
145 45800 315.86
17. 171 Materská škola Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
86 18530 215.47
18. 101 Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, Sedlice
137 24700 180.29
19. 6 Základná škola Záhradné
Hlavná 90/46, Záhradné
51 5900 115.69
20. 169 SABINKA
Sabinovská 22/A, Prešov
137 10000 72.99
21. 51 ZŠ s MŠ Helcmnaovce
41, Helcmanovce
145 10000 68.97
22. 84 Materská škola
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
91 5000 54.95
23. 37 Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
94    
24. 49 Hotelová akadémia
Bastová 32, Prešov
54    
25. 70 ŠZŠ ,UL.SNP 49, Krompachy
Ul. SNP 49, Krompachy
146    
26. 92 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
109    
27. 93 Cirkevná zakladna skola sv. Juraja
Sov.hrdinov 819/111, Svidnik
111    
28. 102 Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
80    
29. 114 Základná škola Dubovica
Dubovica 374, Dubovica
62    
30. 117 Základná škola Medzany 182
Medzany 182, Prešov
146    
31. 124 MS Solivarská
Solivarská 51, Prešov
72    
32. 136 Materská škola,Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506, Strážske
94    
33. 149 Základná škola
Víťaz 263, Víťaz
88    
34. 164 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
65    
35. 217 Materská škola
MŠ Ul.darg.hrdinov 18, Humenné
100    
36. 221 ZŠ Podhorany
Podhorany 109, Prešov
52    
37. 248 Materská škola U Sloníka
Dostojevského 2267/27, Poprad
136    
38. 258 Mš družicová 5
družicová5, Košice
147    
39. 261 Spojená škola T.Ševčenka s VJU
Sládkovičova 4, Prešov
141    
40. 270 ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60, Brezovica
74    
41. 277 Materská škola
Štefánikova 49, Humenné
84    
42. 283 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, Moldava nad Bodvou
140    
43. 10 Špeciálna základná škola
A. Sládkoviča 24, Žarnovica
55    
44. 14 MŠ Dénešova 53, Košice
Dénešova 53, Košice
132    
45. 36 ZŠ s MŠ Kamenica - Základná škola
Kamenica 645, Kamenica
74    
46. 48 Základná škola Košická Belá
Košická Belá 235, Košická Belá
82    
47. 50 Združenie rodičov pri MŠ Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10, Košice
93    
48. 88 Materská škola 9. mája 27
9. mája 27, Sabinov
110    
49. 109 Základná škola Východná
790, Východná
143    
50. 159 Štvorlístok
A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš
150    
51. 170 ZŠ Slobody 1
Ulica slobody 1, Košice
135    
52. 177 SSOŠ
Smetanova 2, Prešov
61    
53. 190 MŠ na Ul. A:Prídavka1
A. Prídavka č. 1, Prešov
136    
54. 199 Materská škola
Jakubany 151, Stará Ľubovňa
63    
55. 203 Spojená škola internátna, ŠZŠ
Levočská 22, Stará Ľubovňa
95    
56. 216 Materská škola, Družicová 5, Košice
Družicová 5, Košice
136    
57. 224 Základná škola s materskou školou Vavrečka 204
204, Vavrečka
82    
58. 226 Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
J. Švermu 4, Michalovce
97    
59. 230 Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava
Lúčna 3, Olcnava
76    
60. 259 Mš družicová 5
družicová5, Košice
147    
61. 268 CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka
Pánska 2420, Bardejov - Dlhá Lúka
150    
62. 278 Špeciálna základná škola
Kováčska 12, Gelnica
51    
63. 279 Základná škola Cernina
Cernina 30, Cernina
86    
64. 286 ZŠ Hrabské
42, Hrabské
59