Výhry

Výhry

Kategória A - viečka A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA 1x20 EUR 1x20 EUR 1x20 EUR 1x20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 1x10 EUR 2x10 EUR 3x10 EUR 4x10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA 1x10 EUR 2x10 EUR 3x10 EUR 4x10 EUR
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Perá s logom 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Účasť na integrácii 2020 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Kolobežka - elektrická 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto a najlepšieho zberača za školu                
                 
Kategória B - tetrapak B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 100 EUR 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA 1x20 EUR 1x20 EUR 1x20 EUR 1x20 EUR
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 1x10 EUR 2x10 EUR 3x10 EUR 4x10 EUR
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA 1x10 EUR 2x10 EUR 3x10 EUR 4x10 EUR
Tričko s logom 20 ks 30 ks 50 ks 80 ks
Peňaženka pre deti 10 ks 20 ks 30 ks 50 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Účasť na integrácii 2020 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Kolobežka - elektrická 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto                
                 
Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku C
Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI a viečok a kelímkov z výrobkov SABI                
* výkupná cena tetrapaku je 0,50 €/kg , viečok = 0,70 €/kg (minimálna výkupná suma je 5 €)                
                 
Kategória AB - Najlepší zberač AB  
najlepší zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2020
najlepšia zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2020
nalepší zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2020
najlepšia zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2020
* platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaný na základe doručených podkladov zo škôl a zúčastnia sa koncertu Integrácia 2020
                 
Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO D1 - MŠ   D2 - ZŠ a SŠ  
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2019 do 30.04.2020 200 eur. 200 eur.
* vyhráva prvých 15 škôl v každej kategórií                
                 
Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI E1 - MŠ   E2 - ZŠ a SŠ  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora 4x10 eur. 4x10 eur.
Účasť na integrácii 2020 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ,SŠ                
                 
Kategória F - Text piesne F1 - MŠ   F2 - ZŠ a SŠ  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur.
Účasť na integrácii 2020 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a 1 špeciálnu ZŠ,SŠ                
                 
Kategória G - Video ( krátke video na FB MILK-AGRO) G
Tri príspevky na FB s najlepšou interakciou (najviac interakcií) odmeníme účasť na koncerte integrácia 2020 spolu s najlepším kamarátom