Kategória B2

Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 70

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 142 Materská škola Dubovica
48, Dubovica
56 198000 3535.71
2. 97 Materská škola
Kpt. Nálepku 7, Lipany
144 455000 3159.72
3. 173 CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
65 199000 3061.54
4. 35 Cirkevná ZŠ sv. Demetra Ražňany
Ražňany 240, Ražňany
56 140000 2500.00
5. 253 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 161300 2443.94
6. 298 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
111 212430 1913.78
7. 113 ZŠ s MŠ Kamenica
Kamenica 645, Kamenica
128 238333 1861.98
8. 39 Základná škola
Ľutina 4, ĽUTINA
127 230000 1811.02
9. 175 Základná škola s materskou školou Lipovce
125, Lipovce
103 161000 1563.11
10. 3 Materská škola
gen.Svobodu 744/33, Svidník
93 143000 1537.63

ďalšie poradie

11. 184 MŠ Štvorlístok
A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš
120 180000 1500.00
12. 229 ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
75 112000 1493.33
13. 100 Materská škola
Nám. sv. Martina 80, Lipany
114 162500 1425.44
14. 68 ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4.ročník
Fričovce 21, Fričovce
56 69000 1232.14
15. 268 MŠ- Švermova č.1
Švermova č.1, Sabinov
110 102500 931.82
16. 111 Materská škola
8. mája 500/56, Svidník
104 94000 903.85
17. 176 CMŠ Bl. Imeldy
Moyzesova 8, Košice
85 67000 788.24
18. 13 ZŠ s MŠ Malý Lipník
Malý Lipník 70, Malý Lipník
56 36000 642.86
19. 164 Základná škola s materskou školou, Grundschule mit Kindergarten
Chmeľnica 58, Chmeľnica
65 30700 472.31
20. 162 Základná škola, Cernina 30
Cernina 30, Cernina
98 18000 183.67
21. 155 SABINKA
Sabinovská 22/A, Prešov
133 20000 150.38
22. 284 Spojená škola
Kpt.Nálepku 122, Giraltovce
66 4500 68.18
23. 85 ZŠ s MŠ sv.J.Nepomuckého
28, Klčov
63 3000 47.62
24. 19 Materská škola
Bratislavská č.3, Prešov
130 5870 45.15
25. 156 Materská škola
Družstevná 506, Strážske
94 4000 42.55
26. 82 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
56 1500 26.79
27. 272 ZŠ Košická Belá
235, Košická Belá
78 550 7.05
28. 38 ZŠ s MŠ Jakubany
Jakubany 151, Stará Ľubovňa
65 11 0.17
29. 12 Materská škola Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10, Košice
90    
30. 49 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
56    
31. 87 Základná škola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
100    
32. 88 Materská škola- Solivarská 51
Solivarská 51, Prešov-Solivar
74    
33. 117 Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
80    
34. 118 MŠ Jarná 4 Košice
Jarná 4, Košice
53    
35. 127 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2, Košice
129    
36. 136 Materská škola
Dénešova 53, Košice
132    
37. 185 CMŠ sv. Bernadety
Krosnianska 6, Košice
90    
38. 213 Obchodná akadémia
Kukučínova 1, Sabinov
112    
39. 248 Základná škola Kojatice 84
Kojatice 84, Prešov
51    
40. 273 Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
100    
41. 276 Materská škola Brezovica
60, Brezovica
60    
42. 291 Spojená škola
Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
89    
43. 293 specialna zakladna skola
SNP 15, Sabinov
82    
44. 295 Špeciálna základná škola
Mierová 166/171, Svit
104    
45. 297 Základná škola Pavlovce 5
Pavlovce 5, Pavlovce
51    
46. 300 Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč 71, Čirč
58    
47. 352 M Š na Ui. A. Prídavka č.1 Prešov
A: Prídavka č. 1, Prešov
130    
48. 355 ZŠ Starozagorská 8
Starozagorská 8, Košice
80    
49. 29 Druzicova 5
Druzicova, Kosice
132    
50. 84 Základná škola s Materskou školou, Školská 20, Margecany
Školská 20, Margecany
136    
51. 112 Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera
Kláštorná 2, Podolínec
61    
52. 124 Súkromná obchodná akadémia
Petrovianska 34, Prešov
104    
53. 125 ŠPŠ
Bardejovská 24, Prešov
146    
54. 135 Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
120    
55. 141 Pod bocianím hniezdom
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
120    
56. 170 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
Obecná 278, Radvaň nad Laborcom
100    
57. 199 Pod bocianím hniezdom
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
120    
58. 205 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
68    
59. 252 Evanjelická základná škola
Námestie legionárov 3, Prešov
111    
60. 283 Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
100    
61. 303 Špeciálna základná škola
Třebíčska 16, Humenné
96    
62. 311 Základná škola s MŠ Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
146    
63. 312 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
17. novembra 42, Sabinov
130    
64. 314 špeciálna základná škola
kováčska 12, gelnica
56    
65. 330 Matersklá škola
Ul. dargovských hrdinov 18, Humenné
106    
66. 334 Základná škola Milana Rúfusa
Hlavná 189, Závažná Poruba
55    
67. 335 Špeciálna základná škola
SNP 49, Krompachy
131    
68. 338 Základná škola s materskou školou
Partizánska 528, Smolník
110    
69. 339 ZŠ s MŠ Bukovce 80
Bukovce80, Bukovce
96    
70. 348 Súkromná základná umelecká škola
56, Hubošovce
125