Kategória D

Kategória D

D – Najlepší zberač a zberačka obalov z výrobkov SABI - Vyhodnotenie

zberač (chlapec) viečok SABI - EDUARD RYBÁR , ZŠ DRIENOVEC
zberačka (dievča) viečok SABI – ZDENKA KOĽVEKOVÁ, MŠ KOŠICKÁ BELÁ

zberač tetrapaku (chlapec) SABI – MICHAL DŽOBANÍK, ZŠ MÁJOVÉ NÁMESTIE
zberačka tetrapaku (dievča) SABI – ANNA MIZERÁKOVÁ, ZŠ s MŠ ŠKOLSKÁ,P.N.V.

Špeciálnu odmenu dostanú priamo na koncerte Integrácia 2015.