Kategória A2

Kategória A2 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 70

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Viečka
SABI
Viečka SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 308 RZ pri MŠ a ZŠ Poľov
Poľov, Košice
59 36600 620.34
2. 279 Materská škola
Brezovica 60, Brezovica
70 22749 324.99
3. 326 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 20600 312.12
4. 223 Materská škola Dubovica
č. 48, Dubovica
51 11000 215.69
5. 261 ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20, Margecany
133 28627 215.24
6. 128 Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice
100 21500 215.00
7. 90 Materská škola -Solivarská 51
Solivarská 51, Prešov
75 15320 204.27
8. 12 Základná škola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
97 17703 182.51
9. 179 MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
78 12800 164.10
10. 35 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
72 11000 152.78

ďalšie poradie

11. 157 ZŠ s MŠ sv.Jána Nepomuckého
28, Klčov
51 7700 150.98
12. 51 Materská škola
Kpt. Nálepku 7, Lipany
123 17630 143.33
13. 146 ZŠ s MŠ Rožkovany
190, Rožkovany
60 8154 135.90
14. 14 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
51 6040 118.43
15. 111 Základná škola s materskou školou Lipovce
64, Lipovce
99 11400 115.15
16. 295 Spojena skola,SNP 15, Sabinov
SNP 15, Sabinov
80 8824 110.30
17. 105 ZŠ s MŠ TORYSA
Torysa 26, Torysa
99 10660 107.68
18. 274 Základná škola s materskou školou Bajerov
Bajerov 96, Bajerov
149 15290 102.62
19. 133 Materská škola sv. Lujzy
Nám. A. Hlinku č. 67, Ružomberok
51 4020 78.82
20. 186 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
17. novembra 42, Sabinov
130 10000 76.92
21. 302 Základná škola Cernina
30, Cernina
92 6845 74.40
22. 131 Materská škola pri ZŠ Pečovská Nová Ves
Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
70 5000 71.43
23. 71 Materská škola
Mládežnícka 2, Košice - Šaca
140 9200 65.71
24. 24 Materská škola
8. mája 500/56, Svidník
108 6500 60.19
25. 175 Základná škola Košická Belá 235
235, Košická Belá
73 3620 49.59
26. 120 SABÍNKA
Sabinovská 22/A, Prešov
136 5450 40.07
27. 3 Materská škola
gen.Svobodu 744/33, Svidník
106 4000 37.74
28. 61 Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
100 3300 33.00
29. 68 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
113 2265 21.78
30. 64 Materská škola
Družstevná 506, Strážske
94 1900 20.21
31. 87 Spojená škola
Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
98 1950 19.90
32. 301 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, Moldava nad Bodvou
131 2305 17.60
33. 79 Materská škola U Sloníka
Dostojevského 2267/27, Poprad
138 2110 15.29
34. 121 SABÍNKA
Sabinovská 22/A, Prešov
136 2000 14.71
35. 166 Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
150 1576 10.51
36. 319 Špeciálna základná škola Zborov
Školská 478, Zborov
60 522 8.70
37. 318 Základná škola Blatné Remety
Blatné Remety 98, Blatné Remety
150 1056 7.04
38. 177 Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, Košice
97 650 6.70
39. 320 Špeciálna základná škola
A. SLádkoviča 24, Žarnovica
58 100 1.72
40. 173 Špeciálna základná škola
Mierová 166/171, Svit
111 184 1.66
41. 10 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
124    
42. 43 Materská škola Štvorlístok
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
134    
43. 89 Základná škola s Mš
Školska 93, Plaveč
53    
44. 93 ZŠ s MŠ Malý Lipník 70
70, Malý Lipník
53    
45. 215 ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4.ročník
Fričovce 21, Fričovce
56    
46. 336 ZŠ s MŠ Kamenica
Kamenica 645, Kamenica
137    
47. 5 ZŠ s MŠ bl. Zefyrína
Poštárka 12, Bardejov
89    
48. 15 Základná škola Dubovica
374, Dubovica
51    
49. 63 ZŠ s MŠ Michala Sopiru
Obecná 278, Radvaň nad Laborcom
101    
50. 95 ZŠ Košická Polianka
Košická Polianka 148, Košice
70    
51. 145 Spojená škola
Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
69    
52. 160 Materská škola
Ipeľská 10, Košice
92    
53. 196 ZŠ s MŠ Chmeľnica
Chmeľnica 58, Stará Ľubovňa
71    
54. 206 Súkromná spojená škola
Starozagorská 8, Košice
79    
55. 230 Zš s Mš Jakubany
Jakubany 151, Stará Ľubovňa
66    
56. 243 Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
Clementisa 59, Skalica
80    
57. 278 Materská škola
Dargovských hrdinov18, Humenné
105    
58. 280 Materská škola
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
120    
59. 285 Špeciálna základná škola
Kováčska 12, Gelnica
64    
60. 297 Základná škola
Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
132    
61. 298 Spojená škola
Kpt. Nálepku 122, Giraltovce
69    
62. 300 Materská škola
bez označenia č. 715, Východná
60    
63. 305 SZUŠ Hubošovce
Hubošovce 56, Hubošovce
124    
64. 306 Spojená škola
Vojenská 13, Košice
140    
65. 310 Základná škola v Ľutine
Ľutina 4, Ľutina
129    
66. 316 CZŠ s MŠ bl.P. P. Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
93    
67. 317 OUI-Valaská
Švermova 1, Valaská
128    
68. 322 Materská škola Opatovce nad Nitrou
Opatovce nad Nitrou, 509, Opatovce nad Nitrou
65    
69. 325 Materská škola Sídlisko Rimava
Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota
120    
70. 327 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna
Duklianska 2, Prešov
110