Kategória D

Najlepší odberateľ MILK-AGRO

Materské školy

Poradie Názov
1. Materská škola
Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
2. Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
3. Školská Jedáleň pri MŠ
Budovateľská 428, Hanušovce n/T
4. Školská Jedáleň pri MŠ
17. Novembra, Sabinov
5. Školská Jedáleň
Hviezdoslavova, 1 Lipany
6. Školská Jedáleň pri MŠ
Sládkovičova 10 Veľký Šariš
7. Školská Jedáleň pri MŠ
Gen. Svobodu 744/33, Svidník
8. Školská Jedáleň pri MŠ
8.mája 500/56, Svidník
9. Materská škola
Ražňany 235
10. Školská Jedáleň pri MŠ
Chmeľov 89
11. Školská Jedáleň pri MŠ
9. Mája 27, Sabinov
12. Školská Jedáleň pri MŠ
Bartošovce 148
13. Školská Jedáleň pri MŠ
Švermova, Sabinov
14. Školská Jedáleň pri MŠ
Družstevná 506, Strážske
15. Školská Jedáleň pri MŠ
Dukelská 55/62 Giraltovce

Základné školy

Poradie Názov
1. Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
2. Základná škola
Komenského 13, Sabinov
3. Základná škola
Československej ar. 15, Moldava nad Bodvou
4. Spojená škola
Centrálna 464, Svidník
5. Základná škola
Drienovec
6. Cirkevná základná škola s materskou
Gorkého 55, Trebišov
7. Základná škola
Komenského 14, Lipany
8. Gymnázium Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, Košice
9. Spojená škola internátna
Duchnovičova 479, Medzilaborce
10. Školská Jedáleň pri gymnáziu
Horešska 18, Kráľovský Chlmec
11. Základná škola v Malcove
Malcov 16, Malcov
12. Zakladná škola
Konštantinova 1751/64, Stropkov
13. Školská Jedáleň pri ZŠ
Školská 297, Jaklovce
14. SOŠ gastronómie a služieb /Reštauracia Sen
Prešov
15. Základná škola s MŠ
Školská 28, Chminianska Nová Ves