Kategória F

Pieseň
- RECYKLUJ A VYHRAJ
- INTEGRÁCIA


Piesne z kategórie F1 - Materské školy

1. MŠ Jurkovičova 17, Prešov
2. MŠ Ražňany
3. MŠ Lipovce
4. MŠ Radatice
5. MŠ Záhradné

ŠMŠ Matice slovenskej 11, Prešov

Piesne z kategórie F2 - Základné a stredné školy

1. Základná škola s materskou školou Poloma
2. Základná škola Československej armády, Prešov
3. Základná škola v Milpoši
4. Základná škola Československej armády, Moldava N.B.
5. Základná škola Krosnianska 2, Košice

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš