Kategória F

Pieseň - výsledky


Piesne z kategórie F1 - Materské školy

1. MŠ Nová Ľubovňa
2. MŠ Haburská
3. MŠ Záhradné
4. MŠ Ražňany
5. MŠ Strážské

ŠMŠ Matice slovenskej 11, Prešov

Piesne z kategórie F2 - Základné a stredné školy

1. Základná škola Pod Papierňou
2. Základná škola Jarabina
3. Základná škola Uzovce
4. CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá Lúka
5. CZŠ sv. Demetra, Ražňany

Špeciálna základná škola Rudňany