Kategória F

Pieseň

Pieseň musí mať v texte "20" (20. výročie súťaže)

 

Pravidlá sú úplne jednoduché - text piesne musí obsahovať slová „MILK-AGRO“, „SABI“ a „INTEGRÁČIK“. Nahrávku piesne (vo formáte MP3) a text piesne (dokument word) zašlite na recyklujavyhraj@milkagro.sk do 31.03.2023. Každú pieseň si s radosťou vypočujeme a najlepšie piesne aj odmeníme.

  • 5 najlepších odmeníme v kategórii F1 Materské školy + 1 Špeciálnu MŠ 
  • 5 najlepších odmeníme v kategórii F2 Základné a stredné školy + 1 Špeciálnu ZŠ al. SŠ

Posledný termín pre zaslanie piesní je 31.03.2023.