Kategória C

Kategória C

C – Vyhráva každá škola 

Viečka, tetrapaky a plastové kelímky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali

Výkup obalov, na všetkých školách ktoré sa neumiestnili v kategóriách A, B, C na výhernom mieste t.j. do 10 miesta, bude zrealizovaný výkup viečok, tetrapaku.

Výkupná cena viečok je 0,70 €/kg , tetrapaku je 0,50 €/kg.      

Minimálna výkupná hmotnosť je 3 kg viečok, 10 kg tetrapaku.         

Konečný termín výkup obalov je - 17.06.2016