Kategória G

Kategória G

G – „Nováčikovia“

Kto z dlhoročných zariadení, ktoré sa pravidelne zapájajú do súťaže zapojí do súťaže „nováčika“ – úplne nové zariadenie, ktoré sa prvý krát zapojí do súťaže a úspešne ju ukončí aktívnym zapojením aspoň do jednej kategórie vyhráva:

NOVÁ ŠKOLA A ŠKOLA KTORÁ DOPORUČILA NOVÚ ŠKOLU

návštevu pracovníkov MILK-AGRO z výroby SABINOV, ktorý urobia na škole prezentáciu firmy, výroby a výrobkov SABI prostredníctvom videa a ochutnávky výrobkov.

Názov a adresu školy (ktorá doporučila nováčika) a názov a adresu „Nováčika“,  ktorý sa úspešne zaregistroval a súťažil aspoň v jednej kategórii posielajte najneskôr do 31.03.2016 na recyklujavyhraj@milkagro.sk.


Víťaz

Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov


Rehabilitačné stredisko v Lipanoch, ul. Kpt.Nálepku č.7, 082 71 Lipany – nováčik

  • Doporučil: MŠ Kpt.Nálepku č.7, 082 71 Lipany

Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov - nováčik

  • Doporučil: babička jedného žiaka (vedúcej jednej z predajní Milk Agro v KE)

MŠ Štefaniková 49, 066 01 z Humenného – nováčik

  • Doporučil: SMŠ ELBA , Smetanova 2, 080 01 Prešov

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom, Školská 3,07214 Pavlovce nad Uhom – nováčik

  • Doporučil: Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101 Michalovce

MŠ - KUROV, okr. Bardejov – nováčik

  • Doporučil : Spojená škola Pod papierňou Bardejov

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinskym, Sládkovičova 4, Prešov – nováčik

  • Doporučil: Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46

Materská škola Hankovce, Hankovce 1, 08646 Hankovce – nováčik

  • Doporučil: Základná škola Hankovce, Hankovce 24, 08646 Hankovce