Kategória C

Kategória C

C – Vyhráva každá škola

  • Viečka a tetrapaky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali

Výkup obalov, na všetkých školách ktoré sa neumiestnili v kategóriách A a B na výhernom mieste t.j. do 10 miesta, bude zrealizovaný výkup viečok, tetrapaku.

Výkupná cena viečok je 0,70 €/kg, tetrapaku je 0,50 €/kg. Minimálna výkupná hmotnosť je 3 kg viečok, 10 kg tetrapaku. Konečný termín výkup obalov je 22.06.2018