Kategória B3

Kategória B3 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 151 do 350 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 83

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 215 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
326 622000 1907.98
2. 222 Súkromná ZŠ
Námestie slobody 100, Sabinov
170 317000 1864.71
3. 232 Zakladná škola Hviezdoslavova 1 Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
309 496000 1605.18
4. 123 ZŠ v Kračúnovciach
Kračúnovce 277, Giraltovce
287 417400 1454.36
5. 166 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9.mája 7, Sabinov
189 262530 1389.05
6. 72 Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, Prešov
314 332867 1060.09
7. 165 Súkromná základná škola
Dukelská 33, Giraltovce
166 134000 807.23
8. 23 Základná škola, Palešovo námestie9, Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
288 215500 748.26
9. 263 MŠ JURKOVIČOVA
Jurkovičova 17, Prešov
269 167165 621.43
10. 254 ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
20, Šarišské Dravce
305 181000 593.44

ďalšie poradie

11. 74 ZŠ s MŠ Prakovce
307, Prakovce
277 129000 465.70
12. 286 ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
270, Šarišské Jastrabie
260 115000 442.31
13. 146 Stredná odborná škola
Prakovce 282, Prakovce
312 66860 214.29
14. 15 Základná škola s Mš
Skolská 93, Plaveč
193 33000 170.98
15. 211 Súkromná MŠ Elba
Smetanova 2, Prešov
181 30040 165.97
16. 17 ZŠ s MŠ Podolínec
Školská 2, Podolínec
347 55946 161.23
17. 255 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
263 30000 114.07
18. 200 ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38, Smižany
253 19500 77.08
19. 58 Stredná zdravotnícka škola
Mäsiarska 25, Košice
348 21000 60.34
20. 259 ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
309 11000 35.60
21. 194 CZŠ sv. Michala Kendice
424, Kendice
236 7383 31.28
22. 245 ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
336 9000 26.79
23. 181 Súkromná stredná odborná škola s VJM
Sídlisko Mateja Corvina 2038/53, Veľký Meder
215 1770 8.23
24. 86 SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1, Košice
313 2500 7.99
25. 159 Základná škola v Marhani
Marhaň 115, Marhaň
244 1000 4.10
26. 69 Základná škola
Hlavná 209, Zemplínska Teplica
300 38 0.13
27. 4 ZŠb s MŠ
Hlavná 113/68, Terňa
297    
28. 34 Mš Jenisejská
Jenisejska 24, Košice
165    
29. 42 ZŠ s MŠ Plavnica
244, Plavnica
259    
30. 64 ZŠ Hroncova 23 Košice
Hroncova 23, Košice
180    
31. 70 Gymnázium Stropkov
Konštantínova 1751/64, Stropkov
306    
32. 75 ZŠ Krompachy, Zemanská 2
Zemanská 2, Kropmpachy
258    
33. 81 SSOŠ
Hviezdoslavova č.11, Bardejov
230    
34. 90 ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Rehoľná 2, Košice
164    
35. 104 ZŠ Drienovec
44, Drienovec
255    
36. 109 ZŠ Ruskov
32, Ruskov
163    
37. 119 Spojená špeciálna škola
Pod papierňou, Bardejov
169    
38. 131 ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník
Karpatská 803/11, Svidník
191    
39. 137 Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné
Vinné 514, Vinné
196    
40. 161 ZŠ Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
315    
41. 186 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Školská 3, Poproč
245    
42. 235 Medzany
Medzany 182, Prešov
162    
43. 236 ZŠ s MŠ
Jarovnice 464, Jarovnice
337    
44. 240 Gymnázium Krompachy
Lorencova 46, Krompachy
213    
45. 250 Spojená škola
Ul. mládeže 2350/7, Poprad
224    
46. 262 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
321    
47. 269 ZŠ s MŠ Spišská Teplica
Školská 311, Spišská Teplica
170    
48. 288 CSŠ
Švermova 10, Snina
230    
49. 344 Základná škola Mirka Nešpora 2,Prešov
Mirka Nešpora 2, Prešov
345    
50. 345 ZŠ Mirka Nešpora
Mirka Nešpora 2, Prešov
345    
51. 53 Súkromná stredná odborná škola
Biela voda 2, Kežmarok
296    
52. 62 Važecká 11
Važecká 11, Prešov
302    
53. 79 Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
170    
54. 80 ZŠ Spišský Hrušov 264
Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov
197    
55. 106 Základná škola
Školská 3, Čierna nad Tisou
331    
56. 126 ZŠsMŠ Šarišské Bohdanovce
179, śarišské Bohdanovce
258    
57. 130 CZŠ s MŠ sv.Faustíny
Majer 5, Bardejov
156    
58. 182 ZŠ Matice slovenskej 13
Matice slovenskej 13, Prešov
341    
59. 187 Základná škola, Mukačevská 1
Mukačevská 1, Prešov
347    
60. 195 Drábova 3
Drábova 3, Košice
254    
61. 202 ZŠ s MŠ Ľubotín
Školská 2, Ľubotín
191    
62. 207 ZŠ Užhorodská 39
Užhorodská 39, Košice
223    
63. 214 ZŠ Rozhanovce
SNP 121, obec Rozhanovce
310    
64. 221 Základná škola
Hrnčiarska 795/61, Stropkov
214    
65. 225 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce41, Helcmanovce
155    
66. 230 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, Michalovce
182    
67. 243 ZŠ, Bukovecká 17, Košice
Bukovecká 17, Košice
195    
68. 251 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37, Košice
200    
69. 270 ZŠ Masarykova 19/A
Masarykova 19/A, Košice
290    
70. 301 Základná škola Kysak
Kysak 210, Kysak
164    
71. 308 Stredná odborná škola, Štefánikova 39. Svit
Štefánikova 39, Svit
320    
72. 313 Spojená škola sv. Jozefa
Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
347    
73. 319 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
104, Palín
306    
74. 323 Základná škola Štítnik
Školská 295, Štítnik
316    
75. 325 Základná škola s materskou školou Krivany
Nachajky 1, Krivany
161    
76. 331 Základná škola
Postupimská 37, Košice
232    
77. 333 Gymnázium J.F. Rimavského
Kláštorná 37, Levoča
218    
78. 337 Materská škola
Zemplínska 2, Prešov
170    
79. 347 Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
205    
80. 349 Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
Hlinisko 320, Liptovská Teplá
239    
81. 351 ZŠ Bystré 347
Hermanovská ulica 347, Bystré
333    
82. 353 Stredná odborná škola A. Warhola
Duchnovičova 506, Medzilaborce
320    
83. 357 ZŠ Blatné Remety
Blatné Remety 98, Blatné Remety
165