Kategória B3

Kategória B3 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 151 do 350 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 71

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 129 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9. mája 7, Sabinov
186 305000 1639.78
2. 82 Súkromná základná škola Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
199 238400 1197.99
3. 290 Základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov
Duklianska 16, Prešov
303 307000 1013.20
4. 54 Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
286 266000 930.07
5. 123 zš Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského6, Spišské Vlachy
338 250000 739.64
6. 80 Súkromná základná škola Giraltovce
Dukelská 33, Giraltovce
198 142000 717.17
7. 254 ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce
252 168000 666.67
8. 61 Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen.L. Svobodu 16, Bardejov
282 182500 647.16
9. 83 MŠ Jurkovičova 17
Jurkovičova 17, Prešov
274 175299 639.78
10. 166 Základná škola sv. košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
250 74000 296.00

ďalšie poradie

11. 260 Stredná odborná škola, Prakovce 282
Prakovce 282, Prakovce
341 63200 185.34
12. 69 ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
Smreková 38, Smižany
234 43000 183.76
13. 7 ZŠ s MŠ Podolínec
Školská 2, Podolínec
330 24322 73.70
14. 250 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov
Pod Papierňou 1, Bardejov
179 4590 25.64
15. 127 Strená zdravotnícka škola sv.Alžbety
Mäsiarska 25, Košice
274 7000 25.55
16. 28 Z8kladná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
346 7443 21.51
17. 67 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
251 3737 14.89
18. 16 Základná škola Drienovec
Drienovec 44, Drienovec
273    
19. 18 Levočská 6
Levočská 6, Stará Ľubovňa
341    
20. 74 ZŠ, Ul.8.mája640/39
Ul.8.mája 640/39, Svidník
337    
21. 97 Cirkevná spojená škola Poprad
Dlhé hony 3522/2, Poprad
174    
22. 153 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, Michalovce
181    
23. 155 ZŠ Petrovany
Petrovany 274, Petrovany
171    
24. 160 SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11, Bardejov
167    
25. 161 SPŠ STAVEBNÁ A GEODETICKÁ
LERMONTOVOVA 1, KOŠICE
331    
26. 181 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Námestie kpt. Nálepku 12, Drienov
194    
27. 195 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Školská 3, Poproč
266    
28. 204 ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20, Margecany
163    
29. 225 Základná škola, Hroncova 23, Košice
Hroncova 23, Košice
250    
30. 236 ZŠ Ul. karpatská
Karpatská 803/11, Svidník
192    
31. 246 Stredná priemyselná škola v Bardejove
Komenského 5, Bardejov
327    
32. 263 SMŠ ELBA
Smetanova 2, Prešov
151    
33. 20 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Lorencova 46, Krompachy
170    
34. 23 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37, Košice
250    
35. 35 ZŠ Ruskov
32, Ruskov
194    
36. 38 Cirkevná Zakladná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2, Košice
208    
37. 42 Stredná odborná škola
Pruské č. 294, Pruské
256    
38. 43 Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
280    
39. 52 CZŠ sv. Michala Kendice
Kendice 424, Prešov
216    
40. 62 Spojená škola, organizačná zložka základná
Centrálna 464, Svidník
207    
41. 65 ZŠ Chminianske Jakubovany 21
Chminianske Jakubovany 269, Chminianske Jakubovany
273    
42. 87 Základná škola východná 9
Východná 9, Trenčín
227    
43. 100 ZŠ s MŠ Plavnica
244, Plavnica
252    
44. 107 Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina
Oravská cesta 11, Žilina
232    
45. 111 ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
179, Šarišské Bohdanovce
231    
46. 113 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
Palín 104, Palín
232    
47. 119 Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešocv
155    
48. 135 Gymnázium Stropkov
Konštantínova 1751/64, Stropkov
267    
49. 156 ZŠ Petrovany
Petrovany 274, Petrovany
171    
50. 157 Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497
Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom
216    
51. 163 Základná škola Palešovo nám.9 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
300    
52. 173 Súkromná stredná odborná škola s VJM Mostová, elokované prcovisko Veľký Meder
Sídlisko Mateja Corvina 53, Veľký Meder
210    
53. 178 Základná škola Školská 526/53
Školská 526/53, Handlová
337    
54. 198 ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská 2, Krompachy
208    
55. 200 MŠ ZEMPLÍNSKA
Zemplínska 2, Prešov
162    
56. 201 ZŠ s MŠ Brezovica
60, Brezovica
276    
57. 206 materská škola v Šenkviciach
Horna 11, Senkvice
155    
58. 212 ZŠ Užhorodská 39
Užhorodská 39, Košice
163    
59. 214 ZŠ Ruskov
32, Ruskov
194    
60. 218 ZŠ s MŠ s. M. Križina
Rehoľná 2, Košice
179    
61. 237 Súkromná základná škola DSA
Mukačevská 1, Prešov
250    
62. 239 ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
254    
63. 241 ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov 96, Bajerov
151    
64. 249 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov
Pod Papierňou 1, Bardejov
179    
65. 253 Základná škola Drábova 3, Košice
Drábova 3, Košice
295    
66. 262 ZŠ v Marhani
Marhaň 115, Marhaň
244    
67. 264 Základná škola Štítnik
Školská 295, Štítnik
316    
68. 267 ZS Seňa
Seňa 507, Seňa
297    
69. 271 Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
172    
70. 282 ZŠ Krivany
Krivany1, Krivany
157    
71. 285 ZŠ s MŠ Lemešany
Lemešany 154, Lemešany
206