Kategória B

Zbieraj tetrapak z čerstvého mlieka SABI

 

Pozor,  pri zbere akceptujeme iba čistý, vodou opláchnutý, rozrezaný a vysušený tetrapak. Uprednostňujeme uloženie v igelitovom vreci, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Hmotnosť viečok a tetrapaku zadávate v gramoch. Poradie sa prepočíta na jedného žiaka (množstvo v g / počet žiakov) a určí poradie.

 

  • B1 – zariadenia do 50 žiakov
  • B2 - zariadenia od 51 do 150 žiakov
  • B3 – zariadenia od 151 do 300 žiakov
  • B4 – zariadenia nad 301 žiakov

pre jednoduchšie počítanie ( váženie) info : cca. 34,5 KS tetrapaku = 1kg

     

Registrované školy

poradie
Názov a sídlo školy
počet žiakov
tetrapak SABI
tetrapak SABI na žiaka
1.
MŠ Košická Belá
ms.kosbela@gmail.com
31
10000
322.58
2.
ZŠ Breznica
Breznica 267
24
10
0.42
3.
Súkromná materská škola Simbáčik
Severná 13
20
0
0
4.
Materská škola, Rudňany 89
89
45
0
0
5.
Materská škola Lieskovany
Lieskovany 50
16
0
0
6.
Materská škola Dlhé Stráže 88
Dlhé Stráže 88
23
0
0
7.
Materská škola Vojkovce
Vojkovce 112
23
0
0
8.
ZŠ Gerlachov
Gerlachov 5
39
0
0
9.
Základná škola Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 130
38
0
10.
Základná škola Markuška
Markuška 12
12
0
11.
MŠ Šašová
32
12
0
12.
Základná škola Vysoká nad Uhom
Vysoká nad Uhom
28
0
13.
Materská škola Trenčianske Mitice
Trenčianske Mitice 243
24
0
14.
Materská škola Uzovce
Uzovce 200
29
0
15.
Materská škola Sládkoviťčova
Sládkovičova 3
44
0
16.
Materská škola Dubovica
Dubovica 48
46
0
17.
ZŠ Janovce
Janovce 78
19
0
18.
Špeciálna základná škola
Mierová 166/171
10
0
19.
Základná škola s materskou školou Jarok
Školská ulica 16
20
0
20.
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 184
23
0
21.
Materská škola Rybničná Novoveská Huta
Rybničná 31
30
0
22.
Materská škola, Červenica pri Sabinove
288
41
0
23.
Základná škola s materskou školou Poloma - MŠ
Poloma 24
35
0
24.
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
17
0
25.
Základná škola, Matejovce nad Hornádom 97
Matejovce nad Hornádom 97
16
0
26.
MŠ Drienica
Drienica 98
23
0
27.
Základná škola Dubovica
Dubovica 190
49
0
28.
Materská škola Volgogradská
Volgogradská 48
22
0
29.
ZŠ Lukavica /1.-4.ročník/
Lukavica 87
7
0
30.
Základná škola Sveržov
52
43
0
31.
ZŠ Uzovce
Uzovce 160
15
0
32.
Krajské autistické centrum
Vodárenská 3
10
0
33.
Materská škola Brezovička
61
15
0
34.
Základná škola s materskou školou Poloma
Poloma 24
28
0
35.
ZŠ s MŠ Lipovce
Lipovce 125
20
0
36.
Základná škola
Nižná Voľa 2
12
0
37.
Spojená škola - Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101
34
0
38.
Základná škola Okružná
Okružná 63
20
0
39.
Materská škola Radatice
Radatice 210
37
0
40.
Základná škola Odorín
65
39
0
41.
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
Kolačkov 31
30
0
42.
Materská škola Veľaty
Športová 259
20
0
43.
ZŠ s MŠ Malý Lipník
Malý Lipník
24
0
44.
MŠ Budkovce
Budkovce
42
0
45.
Základná škola v Milpoši
Milpoš 55
29
0
46.
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
26
0
47.
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
34
0
48.
Materská škola
Sveržov 36
32
0
49.
Materská škola Kurov
Kurov 52
34
0
50.
Materská škola Želmanovce
Želmanovce 27
27
0
51.
Základná škola Želmanovce
Želmanovce 26
15
0
52.
ZŠ s MŠ Kľušov
Kľušov 170
43
0
53.
Materská škola Gregorovce
Gregorovce 88
24
0
54.
ZŠ s MŠ Vlkovce
70
50
0
55.
Materská škola - Óvoda
Cestice 70
26
0
56.
Materská škola
Hlavná 346
28
0
57.
Materská škola-Óvoda
Drienovec 313
22
0
58.
Cirkevná materská škola sv.Márie Goretti
1.mája 2718/14
45
0
59.
Materská škola
Nižná Kamenica 60
21
0
60.
Základná škola Staničná 131/5, Veľaty 076 15
Staničná 131/5
10
0
61.
Základná škola Kokošovce
Kokošovce
18
0
62.
Materská škola Lackovce
Lackovce 37
17
0
63.
ZŠ s MŠ Krivany
Nachajky 1/28
40
0
64.
MŠ Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
Bardejovská Nová Ves
41
0
65.
Základná škola, Gregorovce 93
Gregorovce 93
14
0
66.
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
16
0
67.
Základná škola Uzovský Šalgov
Uzovský Šalgov 139
8
0
68.
Materská škola Žipov
21
20
0
69.
Materská škola
Nová Polhora 95
17
0
70.
ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce 41
42
0
71.
Základná škola Rovné
37
9
0
72.
Súkromná materská škola Lienka
Záhradná 3
30
0
73.
Základná škola
Hlavná 105/93
25
0
74.
ZŠ s MŠ Malý Lipník
Malý Lipník 70
24
0
75.
Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
Ľutina 131
21
0
76.
Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
Ľutina 131
21
0
77.
ˇMŠ čordákova 17
Čordákova
22
0
78.
Základná škola Hrabovec
Hrabovec 25
12
0
79.
Materská škola Rešov
Rešov
10
0
80.
Základná škola, Ruská Nová Ves 57
Ruská Nová Ves 57
14
0
81.
Materská škola
Demjata 129
38
0
82.
ŠMŠ, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
Matice slovenskej 11
37
0
83.
ZŠ Jakubovany
Školská
33
0
84.
Materská škola Hažlín
Hlavná 193
23
0
85.
Základná škola Kojatice
Kojatice 84
42
0
86.
Základná škola Poliakovce
Poliakovce 55
8
0
87.
Materská škola Poliakovce
Poliakovce 55
7
0
88.
Súkromná materská škola DSA
Komenského 12
40
0
89.
Základná škola, Svinica 187
Svinica 187
24
0
90.
Základná škola Oľšov 23
č. 23
8
0
91.
MŠ Haburská Prešov
Haburská 9
45
0
92.
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
Vývojová 228
26
0
93.
Materská škola Čabiny
131
10
0
94.
Evanjelická materská škola, Košice
Exnárova 10
50
0
95.
Materská škola 138
Vyšná Rybnica
15
0
96.
Spojená škola internátna
Poľná 1
15
0
97.
Materská škola Nižné Ladičkovce
107
11
0
98.
Materská škola Slovinky
Slovinky 254
42
0
99.
Základná škola s materskou školou
Lúčna 3
39
0
100.
Materská škola
Chmeľov
32
0
101.
Materská škola
Podhradík 14
25
0
102.
Základná škola Bertotovce
č. 91
24
0
103.
ZŠ 1.-4. ročník Hubošovce
Hubošovce 56
11
0
104.
Materská škola Jakubova Voľa
52
17
0
105.
Súkromná materská škola
Starozagorská 8
35
0
106.
Materská škola Lúčka
Lúčka 77
24
0
107.
Základná škola Lúčka
Lúčka 56
25
0
108.
Materská škola
Pionierov 639/18
41
0
109.
Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka 142
142
16
0
110.
ZŠ na bielenisku 2 Pezinok
Muškátova 37
21
0
111.
MŠ Záhradné
Tulčická 4
49
0
112.
Základná škola s materskou školou Svinia
Záhradnícka 83/19
40
0
113.
Smš AKOBUK
Sekčovská 9
42
0
114.
Spojená škola - Praktická škola
Tehelná 23
24
0
1.
Materská škola
Gen.Svobodu 744/33
117
61000
521.37
2.
Základná škola s materskou školou
Vagonárska ulica 1600/4
82
40
0.49
3.
Základná škola
Školská 94
120
0
0
4.
Materská škola
Zupkova 37
134
0
0
5.
ZŠ s MŠ Hrabkov 159
Hrabkov 159
87
0
0
6.
Základná škola Dravce
Dravce 97
54
0
0
7.
Materská škola Ražňany
Ulica Štefana Onderča 369/7
58
0
0
8.
Materská škola profesorky Márie Podhájeckej
Bajkalská 31
148
0
9.
Gymnázium Lorencova ul. 46 Krompachy
Lorencova ul.46
150
0
10.

Hlavná 117
115
0
11.
ZŠ s MŠ Bajerov
Bajerov
129
0
12.
SMŠ Nižná Šebastová
Haburská 15
56
0
13.
Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328
Veľký Folkmar 398
113
0
14.
ZS s MS Župčany
Župčany 171
56
0
15.
Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov
Matice slovenskej 11
51
0
16.
ZŠ vo Fričovciach
Fričovce 21
59
0
17.
MŠ Fintice
Grófske nádvorie 209/2
87
0
18.
ZŠ Nižný Mirošov
Hlavná 56
123
0
19.
SRRZ - RZ pri Materskej škole
Ipeľská 10
92
0
20.
Cirkevná základná škola Ražnany
240/1
57
0
21.
Základná škola
Hlavná 346
51
0
22.
Materská škola Sabínka
Sabinovská 22/A
132
0
23.
Základná škola Víťaz
Víťaz 263
106
0
24.
Materská škola, Teodora Tekela 1, Trnava
Teodora Tekela 1
135
0
25.
Materská škola, Mierová
Mierová 37/19
66
0
26.
MATERSKÁ ŠKOLA BUDOVATEĽSKÁ
Budovateľská 8
101
0
27.
ZŠ s MŠ Hermanovce (úsek MŠ)
Hermanovce 374
73
0
28.
materská škola
Nám.arm.g.L.Svobodu 15
139
0
29.
Cirkevná základná škola sv. Michala
Volgogradská 2
136
0
30.
Materská škola Vrbov
Vrbov 216
82
0
31.
ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190
63
0
32.
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 30
93
0
33.
Materská škola, Družicová 5A
Družicová 5
133
0
34.
ZŠ s MŠ Tulčík
Tulčík 116
130
0
35.
ZS s MS Župčany
Župčany 171
56
0
36.
Materská škola Vsetínska 36
Vsetínska 36
143
0
37.
MŠ Ul. 17. novembra 42 Sabinov
Ul. 17. novembra 42
140
0
38.
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 04445
Bidovce 209
51
0
39.
MŠ 9.mája
9.mája 27
105
0
40.
ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60
71
0
41.
Spojená škola Letná
Letná 3453/34
88
0
42.
Materská škola Strážske
Družstevná 506
94
0
43.
Materská škola, SNP 1, Spišské Vlachy
SNP 1
96
0
44.
EP - ZŠ s MŠ Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
Na Dujave 320
82
0
45.
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15
100
0
46.
Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26
85
0
47.
Cirkevná materská škola sv. Bernadety
Krosnianska 6
90
0
48.
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 795
100
0
49.
Materská škola 554
Rudňany 554
73
0
50.
ZŠ s MŠ Lemešany
Lemešany 154
120
0
51.
ZŠ Kosická Belá
Košická Belá 235
76
0
52.
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
125
0
53.
ZŠ, Nám. Laca Novomeského 2
Námestie Laca Novomeského 2
110
0
54.
Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3
66
0
55.
Základná škola Cernina
Cernina 30
105
0
56.
Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Klčov 28
101
0
57.
ZŠ s MŠ Rozhanovce
SNP 446
84
0
58.
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
142
0
59.
Základná škola, Ľutina 4
Ľutina 4
134
0
60.
Materská škola Včielky
Hlavná ulica 14/13
72
0
61.
Materská škola
Štefánikova 49
83
0
62.
CZŠ sv. Faustíny
Pánska 2420
110
0
63.
Materská škola
Švermova 1
110
0
64.
Základná škola s materskou školou Harichovce
Levočská 53, 053 01 Harichovce
115
0
65.
Materská škola
Žiacka 589/18
55
0
66.
ZŠ s MŠ Kamenica - základná škola
Kamenica 645
69
0
67.
Materská škola Nováky
91
95
0
68.
Katolícka ZS s MS sv. J. Nepomuckeho
Kósu Schoppea 22
115
0
69.
MŠ kpt. Nálepku 7, Lipany
kpt. Nálepku 7
121
0
1.
SZŠ EES
Solivarská 28
205
2000
9.76
2.
Materská škola Veľký Šariš
A.Sladkovica 10
200
0
0
3.
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
224
0
0
4.
Spojená škola T.Ševčenka s VJU
Sládkovičova 4
189
0
0
5.
ZŠ s MŠ Hniezdne
ZŠ s MŠ Hniezdne 244
165
0
0
6.
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Trieda SNP 1
163
0
0
7.
Základná škola
Ing.O.Kožucha 11
270
0
0
8.
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
158
0
9.
ZŠ s MŠ Slanec
Vodárenská 463/6
220
0
10.
ZŠ Horný Vadičov
277
190
0
11.
SSOŠS Bardejov
Hviezdoslavova 11
285
0
12.
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 20
293
0
13.
MŠ Važecká 18
Važecká 18
208
0
14.
ZŠ Ul.8.mája Svidník
Ul.8.mája 640/39
242
0
15.
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
276
0
16.
Spojená škola
Centrálna 464
226
0
17.
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
281
0
18.
Spojená škola Rudňany
Zimné 465
184
0
19.
Súkromná ZŠ
Kláštorská 37
221
0
20.
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
270
0
21.
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
250
0
22.
Materská škola Štúrova - Óvoda
Štúrova 1
154
0
23.
Základná škola Svätej Rodiny
Kollárova 17
159
0
24.
Materská škola Gagarinova 916
Gagarinova 916
190
0
25.
ZŠ Brezovica
Brezovica 60
267
0
26.
SZŠ sv.Alžbety
Mäsiarska 25
277
0
27.
MŠ pri ZŠ
Podtatranská 136/4
183
0
28.
ZŠ Hviezdoslavova 1
Hviezdoslavova 1
257
0
29.
Spojená škola
Ulica kozmonautov 1791/2
185
0
30.
Materská škola Medzev
Mariánske nám. 35
153
0
31.
Gymnázium
Komenského 13
299
0
32.
ZŠ s MŠ Pod papierňou
Pod Papierňou 16A
205
0
33.
ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník
Karpatská 803/11
244
0
34.
Súkromná základná škola
Dukelská 33
173
0
35.
Základná škola Medzany 182
Medzany 182
159
0
36.
Spojená škola pod papierňou 2671 Bardejov
Pod papierňou 2671
197
0
37.
Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
256
0
38.
Základná škola s materskou školou vo Važci
Školská 339
210
0
39.
ZŠ Petrovany
274 Petrovany
180
0
40.
Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Bernolákova 21
279
0
41.
ZS s MS Attilu Józsefa s VJM
Školská 492
170
0
42.
ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín 104
ZŠ s MŠ Š.Ďurovčíka, Palín, 104
173
0
43.
Zš Drienov
Nám. kpt. Nálepku 12
210
0
44.
ZŠ s MŠ Prakovce
Prakovce 307
234
0
1.
ZŠ Ľubotice
Strážnická 26
640
0
0
2.
Základná škola
Janigova 2
579
0
3.
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Tomášikova 52
378
0
4.
Stredná odborná škola pedagogickaˇPrešov
Kmeťovo stromoradie 5
378
0
5.
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
800
0
6.
Základná škola, Bruselská 18, Košice
Bruselská 18
420
0
7.
ZŠ s MŠ Kapušany
Hlavná 367/7
692
0
8.
ZŠ Soľ
Soľ 53
445
0
9.
Základná škola Mirka Nešpora 2
Mirka Nešpora 2
538
0
10.
Základná škola Alexandra Pavloviča
Ul. Komenského 307/22
339
0
11.
ZŠ, Československej armády 15
Československej armády 15
665
0
12.
Základná škola Komenského 113
Komenského 113
773
0
13.
Základná škola Bartolomeja Krpelca v Bardejove
Tarasa Ševčenka 3
506
0
14.
Základná škola Užhorodská 39
Užhorodská 39
350
0
15.
Základná škola
Lipová 13
438
0
16.
ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského 6
335
0
17.
Základná škola, Levočská 6
Levočská 6
321
0
18.
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
328
0
19.
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
zuzanakovacova.pecovska@gmail.com
438
0
20.
Základná škola s materskou školou Jakubany
151
316
0
21.
Gymnázium POHviezdoslava
Hvieydoslavovo námestie 18
450
0
22.
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
304
0
23.
ZŠ Konštantínova
Konštantínova 1751/64
352
0
24.
Základná škola Gelnica
Hlavná 121
525
0
25.
ZŠ Prostějovská 38, Prešov
Prostějovská 38
547
0
26.
Júlie Bílčikovej
školská 355
390
0
27.
ZŠ Široké
Široké 141
387
0
28.
Základná škola
Komenského 13
700
0
29.
Základná škola s materskou školou Poproč
Školská 3
332
0
30.
ZS Veľká Ida
Parková 1
650
0
31.
Základná škola s materskou školou Svinia
Záhradnícka 83/19
496
0
32.
ZŠ s MŠ Pod Vimbargom
Pod Vinbargom 1
608
0
33.
Základná škola s materskou školou
Hlavná 113/68
397
0
34.
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Kudlovská 218/11
356
0
35.
ZŠ Československej armády
Československej armády 22
1004
0
36.
Základná škola, Ul.17. novembra
17. novembra 31
742
0
37.
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
306
0
38.
ZŠ Fábryho 44, Košice
Fábryho 44
482
0
39.
ZŠ Šmeralova 25
Šmeralova 25
826
0
40.
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Štúrova 5
359
0
41.
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1
477
0
42.
Základná škola Bernolákova ulica 1061 Vranov nad Topľou
Bernolákova 1061
814
0
43.
Základná škola Hroncova 23
Hroncova 23
720
0
44.
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
638
0
45.
Základná škola s materskou školou
Lomnička 29
862
0
46.
Základná škola Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341
640
0
47.
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,Košice
Bernolákova 18
686
0
48.
Základná škola Drábova 3
Drábova 3
520
0
49.
Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Sokolovská
650
0
50.
Základná škola Francisciho
Francisciho 11
417
0
51.
Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
477
0
52.
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
Školská 11/8A
625
0
53.
Základná škola, Važecká11, Prešov
Važecká 6985/11
440
0
54.
Základná škola Rudňany, Zimné 96
Zimné 96
783
0