Kategória B

Zbieraj tetrapak z čerstvého mlieka SABI

 

Pozor,  pri zbere akceptujeme iba čistý, vodou opláchnutý, rozrezaný a vysušený tetrapak. Uprednostňujeme uloženie v igelitovom vreci, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Nahlásená hmotnosť na webe sa prepočítava na jedného žiaka školy, čím sa zároveň vyhodnotí aktuálne poradie.

Konečný termín nahlásenia hmotnosti sa posunul na 29.04.2022.

 

  • B1 – zariadenia do 50 žiakov
  • B2 - zariadenia od 51 do 150 žiakov
  • B3 – zariadenia od 151 do 350 žiakov
  • B4 – zariadenia nad 351 žiakov

 

pre jednoduchšie počítanie ( váženie) info : cca. 34,5 KS tetrapaku = 1kg

     

Názov a sídlo školy
počet žiakov
tetrapak SABI
tetrapak SABI na žiaka
1.
Základná škola Oľšov
23
7
0
0
2.
Základná škola Jamník
Jamník 184
48
0
0
3.
Základná škola ,Gerlachov 5 ,08604 Kružlov
Gerlachov 5
38
0
0
4.
Základná škola Nižná Voľa
Nižná Voľa 2
15
0
5.
ZŠ 1. - 4. ročník Janovce
Janovce 78
22
0
6.
Základná škola, Ruská 57
Ruská Nová Ves 57
14
0
7.
Materská škola
Želmanovce 26
21
0
8.
Základná škola
Želmanovce 25
12
0
9.
Krajské autistické centrum Prešov, n. o.
Vodárenská 3
11
0
10.
Základná škola s materskou školou Hromoš
Hromoš 29
9
0
11.
Základná škola Kojatice
Kojatice 84
46
0
12.
Materská škola Kurov
Kurov 52
19
0
13.
Materská škola Drienica
Drienica 98
19
0
14.
Materská škola
Hlavná 136/3
34
0
15.
MŠ s VJM
Hlavná 19
44
0
16.
Základná škola
30
16
0
17.
Materská škola Radatice
Radatice 210
33
0
18.
Základná škola s materskou školou Kolačkov 31
Kolačkov 31
50
0
19.
Materská škola Hermanovce
Hermanovce 374
36
0
20.
Základná škola
Perín 145
39
0
21.
MŠ Nemcovce
Nemcovce39
16
0
22.
Materská škola
Červenica pri Sabinove 288
36
0
23.
Základná škola Okružná
Okružná 63
17
0
24.
ZŠ s MŠ Vlkovce 70, 059 71
70
18
0
25.
Materská škola
288
36
0
26.
Základná škola Bodovce
Bodovce 90
38
0
27.
Materská škola Šariská Poruba 34
Šarišská Poruba 34
12
0
28.
Materská škola Dubovica
Dubovica č.48
46
0
29.
MŠ Miklušovce
Miklušovce, 106
9
0
30.
Základná škola s materskou školou
Gregorovce 93
15
0
31.
Materská škola
Kochanovce 12
10
0
32.
Materská škola
Chmeľov 217
34
0
33.
Základná škola Podhorany 109
Podhorany 109
47
0
34.
ZŠ M.Kocanovej 2
M. Kočanovej 2
38
0
35.
Základná škola Lesíček
Lesíček
50
0
36.
Spojená škola - zložka Praktická škola
Tehelná 23
18
0
37.
Základná škola s materskou školou Lipovce
Lipovce 125
20
0
38.
Základná škola Uzovce
Uzovce 160
15
0
39.
Základná škola Sveržov
Sveržov 52
31
0
40.
Smš Nižná Šebastová
Haburská 15
35
0
41.
ZŠ s MŠ Kľušov
Kľušov 170
49
0
42.
Materská škola Čabiny
131
11
0
43.
MŠ Šašová
Hankovce, 63
13
0
44.
ZŠ Hankovce
24
28
0
45.
ZŠ Ličartovce
Ličartovce 56
22
0
46.
Základná škola Z. Nejedlého 2
Zdenka Nejedlého 2
17
0
47.
Základná škola Dubovica
190
46
0
48.
Materská škola Stará Lesná
Hlavná 55/110
22
0
49.
Základná škola Kazimír
Hlavná 105/93
21
0
50.
Materská škola Lúčka
Lúčka 77
24
0
51.
Základná škola Lúčka
56
23
0
52.
MŠ UZOVCE
Uzovce č. 138, 082 66
32
0
53.
Cirkevná materská škola sestry Jozafaty
Ľutina 131
24
0
54.
Základná škola s materskou školou
Lúčna 3
41
0
55.
Rehabilitačné stredisko v Lipanoch
Kpt. Nálepku č. 7
12
0
56.
Materská škola Matiaška
Matiaška 43
17
0
57.
MŠ Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 94
33
0
58.
Základná škola, Matejovce nad Hornádom
97
11
0
59.
Základná škola Uzovský Šalgov
Uzovský Šalgov 139
9
0
60.
Základná škola Tarnov
Tarnov 13
16
0
61.
Materská škola kračúnovce
Bez ulice 376
41
0
62.
Materská škola Podtatranská
MŠ Podtatranska 136/4
20
0
63.
Materská škola Brezovička
61
19
0
64.
základná škola Poliakovce
Poliakovce55
6
0
65.
Materská škola v Milpoši
Milpoš 55
18
0
66.
Materská škola Vojkovce 112
Vojkovce 112
9
0
67.
Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka 142
kormosovahelena6@gmail.com
18
0
68.
MŠ Dubinné
Dubinné 2
21
0
69.
Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
27
0
70.
Zš s Mš Krivany
Krivany 1
0
0
71.
ZŠ Beloveža
Beloveža 16
12
0
72.
Materská škola
Osikov 103
36
0
73.
Súkromná materská škola Kolysočka s vyučovacím jazykom rusínskym, Solivarská 68, Prešov
Solivarská 68
15
0
74.
Základná škola s MŠ
Malý Lipník 70
17
0
75.
Základná škola Hervartov
Hervartov 112
17
0
76.
Základná škola s materskou školou Ďačov 110
110
13
0
77.
Špeciálna základná škola Svit
Mierová 166/171, 059 21 Svit
8
0
78.
Základná škola
57
33
0
79.
Základná škola Kokošovce
121
20
0
80.
Základná škola Šiba
Šiba 116
36
0
81.
Základná škola s materskou školou Poloma
Poloma 24
38
0
82.
Materská škola Hažlín
Hlavná 193
23
0
83.
MŠ Jazernica
Jazernica 84
29
0
84.
Základná škola s materskou školou Poloma
Poloma 24
24
0
85.
MŠ Košická Belá
0032434500
35
0
86.
ZŠ s MŠ Rokytov
Rokytov 4
23
0
87.
Materská škola
Demjata, 129
45
0
88.
Základná škola Iliašovce
Iliašovce 29
19
0
89.
ZŠ s MŠ Zlaté
Zlaté 185
16
0
90.
neplnoorganizovaná škola pre 1.-4.ročník
Lukavica 87
9
0
91.
Základná škola Bertotovce
Bertotovce č. 91
19
0
92.
Základná škola s materskou školou
Richvlad 85
23
0
93.
Základna škola Jakubovany
Školská 86/1
35
0
94.
Základná škola Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 130
37
0
95.
Základná škola KOBYLY
Kobyly 53
30
0
96.
Základná škola Odorín
65
33
0
97.
Materská škola Malý Šariš
Malý Šariš 222
41
0
98.
Materská škola Malý Šariš
Malý Šariš 222
41
0
99.
Materská škola Ruská Nová Ves
Ruská Nová Ves 24
37
0
100.
Spojená škola
Opatovská cesta 101
40
0
101.
Základná škola v Milpoši
zs.milpos@gmail.com
27
0
1.
ZŠ Chmeľov
Chmeľov 161
60
4890
81.5
2.
Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice
Užhorodská 39
145
0
0
3.
Materská škola
Slovenská 49
62
0
0
4.
Základná škola Trstené pri Hornáde
Školská 94
119
0
0
5.
Zš s Mš Orlov
Orlov 5
95
0
0
6.
Materská škola
marianakurimska@gmail.com
61
0
0
7.
Základná škola Cernina
Cernina 30
94
0
8.
CZŠ sv. Martina v Radaticiach
Radadtice 199
100
0
9.
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 795
98
0
10.
Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany
Ražňany 240
70
0
11.
Materská škola
Čordákova 17
131
0
12.
Materská škola
Slovenska 14
62
0
13.
Zš s Mš Fintice
Sadová 151/7
78
0
14.
Zš s Mš Fintice
Grófske nádvorie 209/2
81
0
15.
MŠ Záhradné
Tulčícka 265/4
53
0
16.
ZŠ s MŠ Lemešany
Lemešany 275
89
0
17.
Materská škola gen.Svobodu,Svidník
gen.Svobodu 744/33
110
0
18.
Materská škola Ipeľská 10, Košice
Ipeľská 10
90
0
19.
Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72
98
0
20.
Materská škola 17. novembra Sabinov
17. novembra 42
135
0
21.
Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3
66
0
22.
ZŠ s MŠ Tulčík
Tulčík 116
130
0
23.
Materská škola Mierová
37/19
65
0
24.
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
134
0
25.
ZŠsMŠ Svinia
Hlavná 87/10
100
0
26.
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 67
71
0
27.
Základná škola Cigeľka
Cigeľka 59
66
0
28.
ZŠ s MŠ Kamenica - základná škola
Kamenica 645
61
0
29.
Materská škola
Hlavná 117
117
0
30.
ZŠ vo Fričovciach
Fričovce 21
59
0
31.
MŠ Záborské
Záborské 14
60
0
32.
ZŠ s MŠ Sedlice
Sedlice 3
137
0
33.
MŠ Štefánikova
Štefánikova 49
81
0
34.
ZŠ s MŠ, Vydrník 121
Vydrník 121
110
0
35.
Základná škola, Vážecká 11
Vážecká 11
150
0
36.
Základná škola
Hlavná 346
55
0
37.
MŠ KPT. NÁLEPKU 7, LIPANY
UL. KPT. NÁLEPKU 7, LIPANY
116
0
38.
Materská škola Švermova č.1
Švermova
110
0
39.
Základná škola Víťaz
Víťaz, 298
104
0
40.
Spojená škola
Matice slovenskej 11
88
0
41.
Spojená škola bl.biskupa Gojdiča
Bernoláková 21
103
0
42.
Materská škola
Námestie sv. Martina 80
140
0
43.
Sabínka
22/A
131
0
44.
Materská škola Ražňany
Raznany
55
0
45.
Špeciálna základná škola
SNP 49
140
0
46.
Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26
100
0
47.
ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60
67
0
48.
Spojená škola internátna
Levočská 24
67
0
49.
Materská škola Budovateľská
gabikabeluskova@gmail.com
103
0
50.
Základná škola s materskou školou Rožkovany
Rožkovany 190
72
0
51.
ZŠ Košická Belá 235
3554421000
60
0
52.
Materská škola Mládežnícka 2
Materská škola
110
0
53.
Základná škola Dravce
97
52
0
54.
Materská škola, Ul. 8. mája 500/56, 08901 Svidník
8. mája 500/56
111
0
55.
Základná škola s materskou školou
Školská 20
67
0
1.
Základná škola
Levočská 6
328
0
0
2.
Spojená škola
Štefánikova 64
250
0
0
3.
Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
Markušovská cesta 8
344
0
0
4.
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
242
0
5.
Súkromná základná škola
mickanik@gmail.com
196
0
6.
ZŠ Petrovany
Petrovany 274
180
0
7.
Základná škola v Kračúnovciach
277
263
0
8.
ZŠ s MŠ Hermanovce
Hermanovce 374 pošta Hendrichovce
245
0
9.
ZŠ Ul.8.mája
640/39
287
0
10.
ZŠ sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50
336
0
11.
ZŠ s MŠ Važec
Školská 339
204
0
12.
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská 2
242
0
13.
MŠ Zemplínska 2
Zemplínska 2
170
0
14.
ZŠ Ruskov
32
216
0
15.
Súkromná základná škola EES
Solivarská 28
240
0
16.
ZŠ Štrba
Školská 168/3
203
0
17.
ZŠ Medzany 182
Medzany 182
152
0
18.
ZŠ Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9
280
0
19.
Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19
288
0
20.
Základná škola Užhorodská 39
Užhorodská 39
300
0
21.
Súkromná ZŠ
Kláštorská 37
185
0
22.
ZŠ Postupimská 37
Postupimská 37
270
0
23.
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179
220
0
24.
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
223
0
25.
ZŠ Karpatská Svidník
Ul. karpatská 803/11
230
0
26.
Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
Prakovce 307
238
0
27.
ZŠ s MŠ Pod papierňou 16A, Bardejov
Pod papierňou 16A
220
0
28.
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
244
0
29.
Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Námestie kpt. Nálepku 12
190
0
30.
Spojená škola
Centrálna 464
219
0
31.
CZŠ sv. J. Krstiteľa
Ul. 9. mája 7
253
0
32.
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
256
0
33.
ZŠ s MŠ Plaveč
Školská 93
169
0
34.
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1
272
0
35.
Súkromná základná škola s materskou školou
Námestie slobody 100
175
0
36.
Súkromná materská škola ELBA
Smetanova 2
188
0
37.
MŠ Jurkovičova 17, Prešov
Jurkovičova 17
270
0
38.
Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
239
0
39.
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko- technická
Postupimská 37
250
0
40.
Spojená škola Pod papierňou 2671 Bardejov
Pod papierňou 2671
168
0
41.
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
216
0
42.
Základná škola Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 20
257
0
43.
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5
291
0
44.
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč
Školská 3
301
0
45.
CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča
Budovateľska 21
280
0
46.
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
Školská 20
209
0
47.
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
Plavnica 244
251
0
48.
ZŠ Drienovec
Drienovec 44
256
0
49.
SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11
265
0
50.
CZŠ sv. Michala Michalovce
Volgogradská 2
151
0
51.
Strená zdravotnícka škola sv.Alžbety
Mäsiarska 25
270
0
52.
Základná škola Vinbarg
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
309
0
53.
ZŠ v Marhani
Marhaň 115
242
0
54.
ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica 60
277
0
55.
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Štúrova 3
330
0
56.
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28
328
0
57.
Gymnázium v Stropkove
Konštantínova 1751/64
159
0
58.
Základná škola s materskou školou Úbrež 141
Topolianska 84
190
0
59.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38
273
0
1.
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
608
0
0
2.
Základná škola. Tomášikova 31
31
470
0
0
3.
Základná škola
Krosnianska 2
604
0
0
4.
ZŠ Raslavice
Toplianska 144
430
0
5.
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13
398
0
6.
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
791
0
7.
Základná škola s materskou školou, Pečovská Nová Ves
Školská 459/12
428
0
8.
ZŠ s MŠ Terňa
0037877003
356
0
9.
Základná škola
Komenského 13
602
0
10.
Základná škola
0918204918
1071
0
11.
Základná škola Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Československej armády 15
660
0
12.
ZŠ Grundschule Medzev
Štóska 183
568
0
13.
ZS Veľká Ida
Veľká Ida 1
627
0
14.
Základná škola s materskou školou Svinia
Záhradnícka 83/19
551
0
15.
ZŠ Jozefa Urbana
Jenisejská 22
502
0
16.
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Bernolákova 18
667
0
17.
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
626
0
18.
Základná škola, Ul. 17. novembra, Sabinov
17. novembra 31
777
0
19.
Základná škola M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 910/51
835
0
20.
Základná škola
Komenského 113
824
0
21.
ZŠ Komenského 307/22
Komenského 307/22
396
0
22.
Základná škola ako organizačná zložka spojenej školy v Giraltovciach
Budovateľská 190/30
376
0
23.
Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10
567
0
24.
Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
419
0
25.
ZŠ Chminianske Jakubovany
Chminianske Jakubovany 270
610
0
26.
CSŠ - Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov
Jiráskova 5
403
0
27.
Základná škola Drábova 3
Drábova 3
447
0
28.
Základná škola
Fábryho 44
408
0
29.
Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
Tarasa Ševčenka 3
530
0
30.
Základná škola
janapodolakova@post.sk
640
0
31.
ZŠ československej armády Prešov
Československej armády 22
929
0
32.
Základná škola, Hroncova 23
Hroncova 23
640
0
33.
Základná škola Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského 6
354
0
34.
Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1
500
0
35.
ZŠ.Z.Nejedlého
Z.Nejedlého 2
653
0
36.
ZŠ Mlynská Stropkov
Mlynská 697/7
577
0
37.
ZŠ Kluknava 43
Kluknava 43
458
0
38.
ZŠ s MŠ Kapušany
Hlavná 367/7
623
0
39.
ZŠ E. Ruffinyho Dobšiná
Zimná 190
674
0
40.
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
Hlavná 121
525
0
41.
ZŠ Široké
kacenky@gmail.com
389
0
42.
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1
sestakovaz@gmail.com
608
0
43.
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
646
0
44.
Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Lomnička 29
823
0
45.
Základná škola
Janigova 2
516
0
46.
SOŠ pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
397
0