Kategória E2 – Základné a stredné školy

Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): rozmery výtvoru = maximálna veľkosť (štandardný rozmer dverí) + označenie = štítok s identifikačnými údajmi ( názov, adresa, kontakt školy + názov výtvoru), musí byť dôkladne pripevnený k výtvoru. Jednotlivé diely výtvorov musia byť pevne spojené, aby vydržali manipuláciu s nimi.

 

Víťazné školy - E2 – Základné a stredné školy

  1. Máša a medveď ... - Spojená škola Pod Papierňou Bardejov
  2. Chobotníčka Sabínka - ZŠ Hankovce
  3. Putovný pohár - ZŠ s MŠ Gregorovce
  4. Sabina - Cirkevná základná škola sv. Demetera Ražňany
  5. Pánska volenka Sabi kraby - ZŠ Medzany

 

E2 – Základné a stredné školy