Kategória B4

Kategória B4 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 351 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 57

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 148 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 05601
Hlavná 121, Gelnica
495 606890 1226.04
2. 180 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
383 368000 960.84
3. 211 Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3, Spišské Podhradie
384 348964 908.76
4. 11 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
420 352660 839.67
5. 158 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Ul. 17. novembra 31, Sabinov
605 255000 421.49
6. 22 Základná škola, Československej armády 15
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
540 224000 414.81
7. 125 CSŠ - Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov
Jiráskova 5, Bardejov
375 140000 373.33
8. 46 ZŠ B.Krpelca
T.Ševčenka 3, Bardejov
565 205000 362.83
9. 175 Základná škola Československej armády 22 Prešov
Československej armády 22, Prešov
941 330000 350.69
10. 256 Veľký Šariš
Školská 29, Veľký Šariš
435 100000 229.89

ďalšie poradie

11. 210 Základná škola v Giraltovciach
Budovateľská 164/4, Giraltovce
432 99046 229.27
12. 2 Ľubotice
Strážnická 26, Prešov
560 80781 144.25
13. 94 Základná škola Májové námestie
Májové námestie 1, Prešov
728 66000 90.66
14. 154 Základná škola, Francisciho 11
Francisciho 11, Levoča
414 15000 36.23
15. 95 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Pionierska 33, Čaňa
600 9993 16.66
16. 63 Základná škola
Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
556 9110 16.38
17. 9 Terňa
Hlavná 113/68, Terňa
379    
18. 40 ZŠ s MŠ Maurerova14, Krompachy
Maurerova 14, Krompachy
358    
19. 81 ZŠ M.Nešpora 2 Prešov
M.Nešpora 2, Prešov
424    
20. 120 Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa
493, Nová Ľubovňa
436    
21. 121 Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21, Košice
354    
22. 130 ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Bernolákova 18, Košice
620    
23. 139 ZŠ,Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
594    
24. 140 ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Komenského 2, Spišská Nová Ves
420    
25. 143 Základná škola, Lesnícka 1 , Prešov
Lesnícka 1, Prešov
510    
26. 144 ZŠ, Komenského 307/22, Svidník
Komenského 307/22, Svidník
426    
27. 145 Základná škola
Komenského 13, Sabinov
544    
28. 162 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
Pod Vinbargom 1, BARDEJOV
580    
29. 179 ZŠ Lipany Komenského 113
Komenského 113, Lipany
828    
30. 193 SOŠ
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
460    
31. 205 Základná škola
M.R.Štefánika 910/51, Trebišov
635    
32. 215 Základná škola Grundschule- Medzev
Štóska 183, Medzev
420    
33. 220 ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
809    
34. 232 Základná škola, Kežmarská 28
Kežmarská 28, Košice
659    
35. 243 ZŠ Komenského 23
Komenského 23, Bardejov
875    
36. 251 ZŠ akad. J. Hronca
Zakarpatská 12, Rožňava
422    
37. 257 Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10, Košice
450    
38. 269 ZŠ Ľubica
Školská 1, Ľubica
437    
39. 280 Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
521    
40. 291 Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
427    
41. 26 Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
429    
42. 73 Veľká Ida
Veľká Ida 1, Veľká Ida
625    
43. 122 ZŠ s MŠ Svinia
Záhradnícka 83/19, Svinia
528    
44. 131 Gymnázium
Školská 7, Spišská Nová Ves
516    
45. 151 ZŠ Široké
Široké 141, Široké
417    
46. 174 ZŠ Tomášikova 31 Košice
Tomášikova 31, Košice
560    
47. 176 Gymnázium
Komenského 13, Lipany
399    
48. 202 Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
421    
49. 223 Základná škola Námestie Štefana Kluberta 10 Levoča
Nám.Kluberta 10, Levoča
358    
50. 265 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Školská 3, Pavlovce nad Uhom
612    
51. 273 ZŠ Fábryho 44
Fábryho 44, Košice
380    
52. 275 Základná škola
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
474    
53. 276 ZŠ DObšiná
Zimná 190, Dobšiná
598    
54. 284 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Moyzesova 17, Košice
464    
55. 287 ZŠ Krosnianska 2
Krosnianska 2, Košice
562    
56. 288 ZŠ, J. Švermu 6 Michalovce
J: Švermu 6, Michalovce
650    
57. 289 Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2, Žilina
680