Kategória A2

Kategória A2 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 51 do 150 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 57

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Viečka
SABI
Viečka SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 199 ZŠ s MŠ Kamenica
Kamenica 645, Kamenica
61 38255 627.13
2. 305 Základná škola Dubovica
190, Dubovica
55 29618 538.51
3. 232 Evanjelická materská škola
Námestie legionárov 3, Prešov
66 34900 528.79
4. 213 ZŠ s MŠ Brezovica
Brezovica č. 60, Brezovica
62 24000 387.10
5. 178 Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
59 13900 235.59
6. 299 MŠ Švermova 1, Sabinov
Švermova 1, Sabinov
110 24800 225.45
7. 96 Materská škola, gen. Svobodu 744/33, Svidník
gen. Svobodu č.744/33, Svidník
107 23990 224.21
8. 198 Základná škola s materskou školou Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
60 13473 224.55
9. 68 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
101 22000 217.82
10. 116 Cirkevná základná škola svätého Demetra, Ražňany
Ražňany 240, Ražňany
65 13000 200.00

ďalšie poradie

11. 202 Súkromná materska škola Nižná Šebastová
Haburská 15, Prešov
56 10360 185.00
12. 168 Materská škola, Štefánikova 49
Štefánikova 49, Humenné
84 7900 94.05
13. 134 Súkromná ZŠ
Kláštorská 37, Levoča
126 10400 82.54
14. 79 ZŠ s MŠ Tulčík
Tulčík, Prešov
111 6300 56.76
15. 157 SABINKA
Sabinovská, 22/A, Prešov
143 5600 39.16
16. 112 Základná škola Košická Belá 235
Košická Belá 235, Košická Belá
71 900 12.68
17. 342 Základná škola Jaklovce
Školská 297, Jaklovce
138 1100 7.97
18. 339 Spojená škola internátna
Levočská 24, Stará Ľubovňa
66 474 7.18
19. 324 Základná škola Podhorany 109
Podhorany 109, Podhorany
52    
20. 309 Základná škola s materskou školou 900 83 Čataj č.113
Hlavná č.113, Čataj
52    
21. 303 Základná škola, č.183, Lipová
183, Lipová
76    
22. 329 ZŠ Chmeľov
Chmeľov 161, Chmeľov
61    
23. 340 MŠ Družstevná pri Hornáde
Prešovská 97/48, Družstevná pri Hornáde
51    
24. 333 Základná škola Cernina
30, Cernina
90    
25. 280 SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ
Ipeľská 10, Košice
93    
26. 341 ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého
28, Klčov
98    
27. 354 Základná škola s materskou školou Vydrník 121
č. 121, Vydrník
120    
28. 356 Základná škola s materskou školou Bajerov
Bajerov 96, Bajerov
139    
29. 357 Spojena škola
Matice slovenskej 11, Prešov
134    
30. 359 Základná škola Cigeľka
Základná škola Cigeľka, Cigeľka 59
51    
31. 369 CZŠ sv. Martina Radatice
Radatice 199, Radatice
78    
32. 374 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Trieda SNP 1, Košice
96    
33. 375 CMŠ bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
105    
34. 286 Špeciálna základná škola
Ul. SNP 49, Krompachy
141    
35. 17 ZŠ Župčany
Župčany 171, Prešov
55    
36. 277 Materská škola
Hlavná 117, Gelnica
100    
37. 132 Materská škola, Mierová 37/19, Humenné
Mierová 37/19, Humenné
62    
38. 31 SMŠ Elba
Smetanova 2, prešov
130    
39. 43 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
113    
40. 52 MŠ Ľubotice
Čsl.letcov 2, Ľubotice
118    
41. 67 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
118    
42. 77 ZŠ Fričovce
Fričovce21, Fričovce
57    
43. 121 Základná skola Víťaz
Víťaz 263, Víťaz
81    
44. 124 ZŠ Čirč
Čirč 71, Čirč
134    
45. 131 Materská škola
MŠ Ul.darg.hrdinov 18, Humenné
95    
46. 154 Materská škola
Slovenská 14, Spišská Nová Ves
65    
47. 260 Spojená škola T. Ševčenka s VJU
Sládkovičova 4, Prešov
146    
48. 165 Materská škola pri základnej škole
Školská 93, Plaveč
62    
49. 174 Materská škola
Hlavná 87/10, Svinia
96    
50. 189 ZŠ s MŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom 278
Radvaň nad Laborcom, 278, Radvaň nad Laborcom
88    
51. 205 Základná škola Medzany
Medzany 182, Prešov
145    
52. 19 Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, Sedlice
141    
53. 229 Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72, Nižný Slavkov
114    
54. 238 Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar
102    
55. 246 MŠ KPT. NÁLEPKU 7 LIPANY
UL. KPT. NÁLEPKU 7, LIPANY
118    
56. 248 Základná škola Nižná Myšľa
Hlavná 346, Nižná Myšťa
66    
57. 379 Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Bernolákova 21, Prešov
130