Kategória AB

Najlepší zberač a zberačka obalov z výrobkov SABI

 

V každej škole môžu byť samostatne odmenení aj najusilovnejší zberači SABI obalov. Stačí nám poslať do 29.4.2022 na adresu recyklujavyhraj@milkagro.sk meno a adresu najusilovnejšieho zberača:

A. viečok SABI,
B. tetrapaku SABI,

(spolu 2 mená), ako aj názov a sídlo školy, ktorú navštevujú. Na základe zaslaných údajov vyžrebujeme 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku.