Kategória AB

Najlepší zberač, zberačka

 

Odmeníme 2 najusilovnejších zberačov - ŠPECIÁLNA ODMENA