Kategória E

Výtvor z obalov výrobkov SABI
(voľná tvorba)

E1 – Materské školy

1. MŠ Kolačkov - Mliečne počítadlo
2. MŠ Poloma - Človeče, daj si sabi
3. MŠ Šášová - Snehulienka
4. MŠ Uzovce - Zahrajte mi túto
5. MŠ Želmanovce - Jelenček Integráčik

ŠMŠ Košice - Sabík v záhrade

 

E2 – Základné a stredné školy

1. SŠ Pod Papierňou Bardejov - Sabi vajce so zvieratkami
2. ZŠ Uzovce - Indiánsky sen
3. SŠ Bl.Biskupa Gojdiča - Kuchynka SABI
4. SZŠ Giraltovce - Oslík a Shrek
5. ZŠ Giraltovce - Zmrzlinový kornútok, pizza

KAC Prešov - Holubica mieru