Kategória D

Kategória D

D – Najlepší zberač a zberačka obalov z výrobkov SABI

Vyžrebovali sme jedného zberača a jednu zberačku. Špeciálnu odmenu dostatnú priamo na koncerte Integrácia 2014.

  • Max Dubiel, Pokroku, 05934 Spišská Teplica - ZŠ s MŠ Spišská Teplica
  • Veronika Zamišková, Kolačkov 142, 06511 - ZŠ s MŠ Kolačkov