Kontakt

MILK-AGRO spol. s r.o. 
Čapajevova 36 
080 46 Prešov 
Slovensko

 

Mgr. Bálint Matej - zástupca riaditeľa

+421 908 705 544, recyklujavyhraj@milkagro.sk

Kontaktné osoby pre sťahovanie a výkup obalov na VO skladoch MILK-AGRO:

MILK-AGRO spol. s r.o.,
Čapajevova 36, 08046 Prešov
kontaktná osoba:
Kundrát Peter: +421 915 735 183
MILK-AGRO spol. s r.o.,
Pri Bitúnku 15, 040 01 Košice
kontaktná osoba:
Bc.Bachňák M.: +421 915 774 371
MILK-AGRO spol. s r.o.,
Hollého 43, 083 01 Sabinov
kontaktná osoba:
Bucko M.: +421 905 284 300.

Opýtajte sa