Recykluj a vyhraj s MILK - AGROM / VÝHRY

Recykluj a vyhraj s MILK - AGROM / VÝHRY

Kategória A - viečka A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA 1x20 eur. 1x20 eur. 1x20 eur. 1x20 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur.
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA 5x10 eur. 5x10 eur. 5x10 eur. 5x10 eur.
Tričko s logom 30 ks 50 ks 80 ks 150 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2015 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii
                 
Kategória B - tetrapak B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA 1x20 eur. 1x20 eur. 1x20 eur. 1x20 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur.
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA 5x10 eur. 5x10 eur. 5x10 eur. 5x10 eur.
Tričko s logom 30 ks 50 ks 80 ks 150 ks
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2015 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii
                 
Kategória C - výkup viečok a tetrapaku C
Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI a viečok z výrobkov SABI                
* výkupná cena tetrapaku je 0,50 €/kg a viečok = 0,70 €/kg (minimálna výkupná suma je 5 €)
                 
Kategória D - Najlepší zberač a zberačka D  
najlepší zberač viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2015
najlepšia zberačka viečok SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2015
nalepší zberač tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2015
najlepšia zberačka tetrapaku SABI 1 špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2015
* platí pre 2 chlapcov a 2 dievčatá, ktorý budú vyžrebovaný na základe doručených podkladov zo škôl podľa pokynov súťaže
                 
Kategória E - Integráčik (kategória pre jednotlivca) E  
najväčší maškrtník 1 letný týždenný pobyt v Chorvátsku
* platí pre 1 žiaka, ktorého vyžrebujeme na základe doručenej obálky podľa pokynov súťaže
                 
Kategória F - Výtvor z obalov výrobkov SABI F1 - MŠ   F2 - ZŠ a SŠ  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur.
Tričko s logom pre žiakov 100 ks 100 ks
Účasť na integrácii 2015 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov
Návšteva výrobného závodu Sabinov iba víťazná škola 30 žiakov 30 žiakov
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii
                 
                 
Kategória G - Pieseň G1 - MŠ   G2 - ZŠ a SŠ  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur.
Tričko s logom pre žiakov 100 ks 100 ks
Účasť na integrácii 2015 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov
Návšteva výrobného závodu Sabinov iba víťazná škola 30 žiakov 30 žiakov
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii
                 
Kategória H - Spoločný príbeh o projektoch "Recykluj a vyhraj" a "Integrácia" E  
víťazní príbeh 1 účinkujúci na projekte Integrácia 2015
* platí pre 1 príbeh, ktorý vyberie komisia MILK-AGRO a INTEGRÁCIA