Kategória B4

Kategória B4 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 351 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 69

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 125 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
373 490000 1313.67
2. 252 ZŠ s MŠ
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
428 393600 919.63
3. 259 Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Školská 3, Spišské Podhradie
368 244802 665.22
4. 135 Základná škola Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského 6, Spišské Vlachy
361 200000 554.02
5. 81 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
17. novembra 31, Sabinov
610 287000 470.49
6. 22 Základná škola,Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 04501
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
553 214000 386.98
7. 59 Základná škola Gelnica
Hlavná 121, Gelnica
487 140000 287.47
8. 53 ZŠ B.Krpelca
T.Ševčenka 3, Bardejov
599 144000 240.40
9. 41 Základná škola Ľubotice
Strážnická 26, Prešov
541 118000 218.11
10. 119 Májové námestie
Májové námesti č. 1, Prešov
719 141500 196.80

ďalšie poradie

11. 179 Základná škola Československej armády 22 Prešov
Československej armády 22, Prešov
926 145000 156.59
12. 113 ZŠsMŠ Nálepkovo
Školská 684, Nálepkovo
620 5000 8.06
13. 20 Základná škola Tomášikova 31 Košice
Tomášikova 31, Košice
562    
14. 51 ZŠ s MŠ
Hlavná 113/68, Terňa
363    
15. 65 Základná škola
M.R.Štefánika 910/51, Trebišov
629    
16. 68 ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
Kúpeľná 2, Prešov
786    
17. 90 Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
Komenského 307/22, Svidník
423    
18. 120 ZŠ s MŠ Maurerova14,Krompachy
Maurerova 14, Krompachy
388    
19. 130 Gymnázium, Školská 7
Školská 7, Spišská Nová Ves
550    
20. 134 Zš Dr. D. Fischera 2
Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
699    
21. 147 ZŠ akad. J. Hronca
Zakarpatská 12, Rožňava
438    
22. 173 Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1, Prešov
521    
23. 180 SPŠ Strojnícka Prešov
Duklianska 1, Prešov
415    
24. 192 ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
493, Nová Ľubovňa
466    
25. 193 ZŠ sv.Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,Košice
Bernolákova 18, Košice
614    
26. 204 Základná škola, Komenského 13
Komenského 13, Sabinov
544    
27. 208 ZS s MŠ Pod Vinbargom
Pod Vinbargom 1, BARDEJOV
603    
28. 214 ZŠ Kluknava
Kluknava 43, Kluknava
586    
29. 215 Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
412    
30. 216 SPŠ Bardejov
Komenského 5, Bardejov
364    
31. 235 ZŠ Mlynská, 697/7, Stropkov
Mlynská 697/7, Stropkov
528    
32. 240 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10, Košice
586    
33. 242 Základná škola s materskou školou Kapušany
Hlavná 367/7, Kapušany
560    
34. 267 ZŠ s MŠ sv. CaM v Starej Ľubovni
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
363    
35. 284 Gymnázium
Komenského 13, Lipany
429    
36. 308 ZŠ Dobšiná
Zimná 190, Dobšiná
580    
37. 316 ZŠ M. Nešpora
Mirka Nešpora 2, Prešov
427    
38. 21 Základná škola s materskou školou
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
434    
39. 31 Základná škola,Z.Nejedlého2
Z.Nejedlého2, Spišská Nová Ves
597    
40. 39 Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Trebišovská 10, Košice
452    
41. 50 ZŠ s MŠ
Hlavná 113/68, Terňa
363    
42. 89 Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
Komenského 307/22, Svidník
423    
43. 126 ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM
Mierova 45, Tornaľa
785    
44. 127 ZŠ Veľká Ida
Veľká Ida 1, Veľká Ida
600    
45. 128 Gymnázium sv. T.Akvinského
Zbrojničná 3, Košice
430    
46. 156 SOŠ J.Bocatia
Bocatiová 1, Košice
500    
47. 162 Základná škola
Komenského 1962/8, Trebišov
757    
48. 185 ZŠ Široké
Široké 141, Prešov
482    
49. 191 ZŠ Petra Kellnera Hostinského
Družstevná 835, Rimavská Sobota
650    
50. 194 ZŠ sv.Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,Košice
Bernolákova 18, Košice
614    
51. 209 SOŠ
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
462    
52. 212 Základná škola
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
481    
53. 220 Základná škola,Kežmarská 28, Košice
Kežmarská 28, Košice
641    
54. 233 ZŠ Mlynská, 697/7, Stropkov
Mlynská 697/7, Stropkov
528    
55. 234 ZŠ Mlynská, 697/7, Stropkov
Mlynská 697/7, Stropkov
528    
56. 238 ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Školská 3, Pavlovce nad Uhom
580    
57. 256 Gymnázium Pierra de Coubertina
nám. SNP 9, Piešťany
500    
58. 260 ZŠ Požiarnická
Požiarnická 3, Košice
400    
59. 272 Z Š Francisciho 11, Levoča
Francisciho 11, Levoča
450    
60. 276 ZŠ Čsl. armády Prešov
Čsl. armády 22, Prešov
929    
61. 281 ZŠ Krosnianska 2
Krosnianska 2, Košice
571    
62. 289 Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17, Košice
473    
63. 294 Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, Bardejov
380    
64. 304 Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
560    
65. 305 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Pionierska 33, Čaňa
500    
66. 325 Hotelové akadémia
Baštová 32, Prešov
557    
67. 326 ZŠ s MŠ Svinia
Záhradnícka 83/19, Svinia
540    
68. 331 Základná škola s materksou školou M. R. Štefánika, Budimír 11
Budimír 11, Budimír
378    
69. 339 ZŠ, J. Švermu 6 Michalovce
J. Švermu 6, Michalovce
670