Kategória B3

Kategória B3 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka

(zariadenia od 151 do 350 žiakov)

Počet registrovaných zariadení: 72

  ID Názov a sídlo školy Počet
žiakov
Tetrapak
SABI
Tetrapak SABI
na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 3 ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277, Giraltovce
275 765720 2784.44
2. 64 Súkromná základná škola Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
190 343300 1806.84
3. 250 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9. mája 7, Sabinov
193 348180 1804.04
4. 34 Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, Prešov
296 348300 1176.69
5. 6 Základná škola, Hviezdolavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
290 330500 1139.66
6. 94 Súkromná ZŠ
Dukelská 33, Giraltovce
187 197000 1053.48
7. 176 SMŠ ELBA
42077796, Prešov
152 154000 1013.16
8. 244 Spojená škola Bardejov
Pod papierňou 2671, Bardejov
174 129398 743.67
9. 224 MŠ Jurkovičova
Jurkovičova 17, Prešov
267 189666 710.36
10. 206 Základná škola Šarišské Dravce
20, Šarišské Dravce
280 135000 482.14

ďalšie poradie

11. 111 ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
257 123000 478.60
12. 9 Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
296 125000 422.30
13. 44 ZŠ s MŠ Podolínec
Školská 2, Podolínec
324 50054 154.49
14. 132 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
254 30000 118.11
15. 319 Stredná odborná škola, Prakovce 282
Prakovce 282, Prakovce
318 26100 82.08
16. 86 Strená zdravotnícka škola sv.Alžbety
Mäsiarska 25, Košice
310 21000 67.74
17. 144 ZŠ s MŠ Prakovce
307, Prakovce
271 17000 62.73
18. 230 ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38, Smižany
245 10000 40.82
19. 315 Základná škola v Marhani
115, Marhaň
230 6500 28.26
20. 82 Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
338 6114 18.09
21. 177 Základná škola Štefánikova 19
Štefánikova 19, Spišská Belá
320 3550 11.09
22. 131 Základná škola Chminianske Jakubovany
Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany
212 252 1.19
23. 33 Základná škola Drienovec
Drienovec 44, Drienovec
268    
24. 46 ZŠ s MŠ Plavnica
Plavnica 244, Plavnica
248    
25. 61 Jenisejska
Jenisejská 24, Košice
166    
26. 63 Spojená škola, organizačná zložka základná
Centrálna 464, Svidník
207    
27. 71 ZŠ s MŠ Spisská Teplica
Školská 311, Spišská Teplica
184    
28. 73 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, Michalovce
194    
29. 80 Gymnázium Krompachy
Lorencova 46, Krompachy
185    
30. 93 Levočská 6
Levočská 6, Stará Ľubovňa
348    
31. 108 Stredná odborná škola
Košická 20, Prešov
286    
32. 112 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, Prešov
240    
33. 117 SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11, Bardejov
184    
34. 143 Cirkevná Zakladná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2, Košice
180    
35. 152 SPŠ STAVEBNÁ A GEODETICKÁ
LERMONTOVOVA 1, KOŠICE
331    
36. 161 Základná škola s materkou školou
Školská 3, Poproč
258    
37. 167 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
184    
38. 174 ZŠ Užhorodská 39
Užhorodská 39, Košice
163    
39. 211 M Š A. Prídavka
A. Prídavka1, Prešov
153    
40. 249 ZŠ Ul. karpatská Svidník
Karpatská 803/11, Svidník
192    
41. 262 Základná škola Drábova 3, Košice
Drábova 3, Košice
285    
42. 277 Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská 2, Krompachy
222    
43. 309 Cirkevná spojená škola, organizačná zložka Základná škola Š.Mnoheľa
Dlhé hony 3522/2, Poprad
173    
44. 310 Základná škola Bystré
Hermanovská ulica 347/7, Bystré
344    
45. 332 ZŠ s MŠ Ľubotín
Školská 2, Ľubotín
196    
46. 92 Základná škola
Hlavná 209, Zemplínska Teplica
296    
47. 101 Základná škola Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
298    
48. 102 Základná škola Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
298    
49. 103 Základná škola Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
298    
50. 109 Základná škola sv. košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
245    
51. 114 CZŠ s MŠ sv.Faustíny
Pánska 2420, Bardejov
161    
52. 129 ZŠ Spišský Hrušov 264
Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov
175    
53. 133 Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37, Košice
216    
54. 158 Základná škola
Hrnčiarska ul.č. 795/61, Stropkov
198    
55. 160 ZŠ s MŠ Hlavná, Slanec
Hlavná 320/79, Slanec
210    
56. 169 Základná škola, Hroncova 23, Košice
Hroncova 23, Košice
200    
57. 182 SOŠ Štefánikova 39 Svit
Štefánikova 39, Svit
320    
58. 184 ZŠ s MŠ Pod papierňou 1, Bardejov
Pod Papierňou 1, Bardejov
158    
59. 189 Základná škola bl.Zefyrína
Poštárka 12, Bardejov
200    
60. 203 CZŠ sv. Michala Kendice
Kendice 424, Kendice
219    
61. 223 ZŠ Komenského 23
Komenského 23, Bardejov
336    
62. 253 Základná škola, Mukačevská 1
Mukačevská 1, Prešov
293    
63. 255 ZŠ Masarykova
Masarykova 19/A, Košice
320    
64. 269 Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
280    
65. 271 Gymnázium Stropkov
Konštantínova 1751/64, Stropkov
288    
66. 278 ZŠ s MŠ Brezovica
60, Brezovica
289    
67. 291 Súkromná stredná odborná škola DSA
Komenského 12, Trebišov
334    
68. 298 MŠ Zemplínska
Zemplínska 2, Prešov
168    
69. 299 Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
190    
70. 314 Základná škola s materskou školou Župkov
č.18, Župkov
209    
71. 333 ZŠ s MŠ Ľubotín
Školská 2, Ľubotín
196    
72. 341 Základná škola Štítnik
Školská 295, Štítnik
326