Kategória E

Výtvor z obalov výrobkov SABI
(voľná tvorba) - Víťazi

E1 – Materské školy

1. MŠ Jurkovičová - Mliečna Sabi fontána
2. MŠ Šášová - Perníková chlúpka zo Sabi
3. MŠ Habubrská - Recyklotorta
4. MŠ Kolačkov - Sabi fáro
5. MŠ Kurov - Chobotnička Sabinička

ŠMŠ Košice, Opatovská - Televízna reklama Sabi

 

E2 – Základné a stredné školy

1. Súkromná základná škola Giraltovce - Červená Sabinočka
2. Spojená škola Pod papierňou - Maťko a Kubko
3. ZŠ a MŠ Pečovská N. V. - Trón kráľovskej výsosti Sabi
4. ZŠ ČSL armády, Prešov - Sabi hrad
5. CZŠ Sv. Demetra, Ražňany - Sabi slniečko

KAC Prešov - Sabi puzzle