Kategória E

E – Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

E1 – Materské školy

MŠ Uzovce – Išlo vajce do Milk-Agra

Spojená škola bl.biskupa Gojdiča Prešov - Naša najobľúbenejšia predajňa Milk-Agra

MŠ Kolačkov – Tom a Jerry a Milk-Agro stále spolu

MŠ Šášová – Rodinka Sabinákov

MŠ Lipovce – Sabikohútik

Krajské autistické centrum Prešov – Vodárenská veža – špeciálna škola

E2 – Základné a stredné školy

Súkromná ZŠ Giraltovce – Sabterix a Sabelix

Spojená škola pod papierňou Bardejov – Sabi prístav

Zš Gregorovce – Milky Mouse

Zš Uzovce – Maťko a Kubko

ZŠ ČSLA

ŠZŠ Svit – Jogurtová chalúpka – špeciálna škola