Ročník 2013 / 2014

Ročník 2013 / 2014

Kategória A – zbieraj hliníkové viečka z výrobkov SABI
Kategória B – zbieraj tetrapak z čerstvého mlieka SABI

A1/B1 – zariadenia do 50 žiakov
A2/B2- zariadenia od 51 do 150 žiakov
A3/B3 – zariadenia od 151 do 350 žiakov
A4/B4 – zariadenia nad 351 žiakov

Kategória C – Viečka a tetrapaky SABI vykúpime aj na školách, ktoré nevyhrali

Kategória D – Najlepší zberač a zberačka obalov z výrobkov SABI

Kategória E – Integráčik

Kategória F – voľná tvorba :

F1 - Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)
F2- Najdlhší SABI HAD
F3 - Pieseň (zvuková nahrávka)

Kategória G – Prepojenie projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“