Kategória AB

Najlepší zberač a zberačka obalov z výrobkov SABI

 

Viečka

Ela Majdáková , ZŠ s MŠ Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves
Martin Fellegi, Fučíková 21, ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 01 Bardejov

Tetrapaky

Alžbeta Sarvašová, tr. 4.C - Základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Michal Patz, ZŠ Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica