Kategória D

Kategória D

D – Najlepší odberateľ SABI výrobkov

Vyhráva 10 ŠKOLSKÝCH JEDÁLNI (poukážka v hodnote 200 EUR), ktoré v termíne od 1.9.2015 do 30.4.2016 odoberú najviac výrobkov SABI v prepočte na jedného žiaka.

  ID Názov a sídlo školy Odber na žiaka

Top 10 - Konečné výsledky

1. 36 MŠ Veľký Folkmar
Veľký Folkmar328, Veľký Folkmar
213.5
2. 141 Základná škola
Breznica 267, Stropkov
135.33
3. 69 Domov sociálnych služieb DÚHA
29. augusta 872/4, Bardejov
130.97
4. 269 Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
127.75
5. 218 Materská škola
Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany
126.89
6. 38 MŚ Košická Belá
Košická Belá 235, Košická Belá
102.59
7. 181 Materská škola
Školôská 20, Margecany
64.36
8. 98 Materská škola
Hlavná 136/3, Jakubovany
62.66
9. 12 Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
Ľutina 131, Ľutina
55.57
10. 321 MŠ Štefánikova 49, 066 01 Humenné
Štefánikova 49, Humenné
54.37

ďalšie poradie

11. 63 Spojená škola, organizačná zložka základná
Centrálna 464, Svidník
53.98
12. 33 Základná škola Drienovec
Drienovec 44, Drienovec
52.58
13. 35 Základná škola s materskou školou
308, Prakovce
50.88
14. 75 Materská škola
Komenského 1964/11, Trebišov
48.88
15. 151 Materská škola Brezovička
Brezovička 61, Brezovička
46.28
16. 97 Materská škola
Ul. 8. mája 500/56, Svidník
46.24
17. 19 Materská škola Ul. Švermova č. 1, Sabinov
Ul. Švermova č. 1, Sabinov
44.82
18. 4 Základná škola s materskou školou Torysa
Torysa 26, Torysa
42.86
19. 175 Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov
17. novembra 42, Sabinov
40.92
20. 66 Materská škola
gen.Svobodu č.744/33, Svidník
40.72
21. 286 Materská škola
Andreja Hlinku 1710/11, Strokpov
39.35
22. 298 MŠ Zemplínska
Zemplínska 2, Prešov
30.94
23. 110 Materská škola Chmeľov
217, Chmeľov
29.19
24. 248 Materská škola, Družstevná 506, Strážske
Družstevná 506, Strážske
28.64
25. 229 ZŠ s MŠ Rožkovany
Rožkovany 190, Rožkovany
28.54
26. 292 Gymnázium Gelnica
SNP 1, Gelnica
28.17
27. 22 Základná škola,Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 04501
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
27.51
28. 21 Základná škola s materskou školou
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
24.27
29. 239 Základná škola Kružlov
Kružlov 94, Kružlov
21.54
30. 164 Materská škola
A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
21.08
31. 59 Základná škola Gelnica
Hlavná 121, Gelnica
20.84
32. 159 Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
72, Nižný Slavkov
20.42
33. 125 ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Školská 28, Chminianska Nová Ves
19.84
34. 158 Základná škola
Hrnčiarska ul.č. 795/61, Stropkov
18.17
35. 34 Základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, Prešov
18.06
36. 216 SPŠ Bardejov
Komenského 5, Bardejov
16.72
37. 50 ZŠ s MŠ
Hlavná 113/68, Terňa
16.25
38. 53 ZŠ B.Krpelca
T.Ševčenka 3, Bardejov
14.85
39. 144 ZŠ s MŠ Prakovce
307, Prakovce
14.65
40. 250 CZŠ sv. Jána Krstiteľa
9. mája 7, Sabinov
14.16
41. 294 Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, Bardejov
13.08
42. 64 Súkromná základná škola Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
12
43. 211 M Š A. Prídavka
A. Prídavka1, Prešov
11.57
44. 20 Základná škola Tomášikova 31 Košice
Tomášikova 31, Košice
11.44
45. 161 Základná škola s materkou školou
Školská 3, Poproč
11.06
46. 241 MŠ Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, Prešov
10.13
47. 252 ZŠ s MŠ
Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
9.76
48. 132 Základná škola v Kurime
Družstevná 222, Kurima
9.12
49. 276 ZŠ Čsl. armády Prešov
Čsl. armády 22, Prešov
8.99
50. 82 Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová 13, Spišská Nová Ves
8.39
51. 3 ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277, Giraltovce
6.88
52. 242 Základná škola s materskou školou Kapušany
Hlavná 367/7, Kapušany
5.35
53. 224 MŠ Jurkovičova
Jurkovičova 17, Prešov
4.95
54. 113 ZŠsMŠ Nálepkovo
Školská 684, Nálepkovo
4.74
55. 177 Základná škola Štefánikova 19
Štefánikova 19, Spišská Belá
4.72
56. 223 ZŠ Komenského 23
Komenského 23, Bardejov
3.67
57. 41 Základná škola Ľubotice
Strážnická 26, Prešov
2.38
58. 58 ZŠ s MŠ Helcmanovce
Helcmanovce 41, HELCMANOVCE
0.92
59. 46 ZŠ s MŠ Plavnica
Plavnica 244, Plavnica
0.8
60. 304 Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
0
61. 316 ZŠ M. Nešpora
Mirka Nešpora 2, Prešov
0
62. 11 Materská škola
Kpt. Nálepku 7, Lipany
0
63. 56 Materská škola
Námestie sv. Martina 80, Lipany
0
64. 171 Zš s Mš Hromoš
Hromoš 29, Hromoš
0
65. 101 Základná škola Vinbarg
Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov
0
66. 23 Základná škola Bodovce
Bodovce 90, Bodovce
0
67. 281 ZŠ Krosnianska 2
Krosnianska 2, Košice
0
68. 42 Základná škola s materskou školou Poloma
Poloma 24, Poloma
0
69. 204 Základná škola, Komenského 13
Komenského 13, Sabinov
0
70. 173 Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Lesnícka 1, Prešov
0
71. 205 SABINKA
Sabinovská 22/A, Prešov
0
72. 28 Základná škola s materskou školou Lipovce
Lipovce 125, Lipovce
0
73. 6 Základná škola, Hviezdolavova 1, Lipany
Hviezdoslavova 1, Lipany
0
74. 172 Rehabilitačné stredisko v Lipanoch
Kpt. Nálepku č. 7, Lipany
0
75. 208 ZS s MŠ Pod Vinbargom
Pod Vinbargom 1, BARDEJOV
0
76. 184 ZŠ s MŠ Pod papierňou 1, Bardejov
Pod Papierňou 1, Bardejov
0
77. 166 ZŠ S MŠ Kyjov
176, Kyjov