Výhry

Výhry

Kategória A - viečka A1 do 50 žiakov A2 do 150 žiakov A3 do 350 žiakov A4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur.
Tričko s logom pre žiakov 30 ks 50 ks 100 ks 200 ks
Spoločenská hra pre deti 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Notebook 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2014 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kategória B - tetrapak B1 do 50 žiakov B2 do 150 žiakov B3 do 350 žiakov B4 nad 351 žiakov
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 150 eur. 200 eur. 250 eur. 300 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur.
Tričko s logom pre žiakov 30 ks 50 ks 100 ks 200 ks
Spoločenská hra pre deti 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks
Notebook 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
Účasť na integrácii 2014 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii                
                 
Kategória C - výkup viečok a tetrapaku C
Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI a viečok z výrobkov SABI                
* výkupná cena tetrapaku a viečok = 0,50 €/kg (minimálna výkupná hmotnosť tetrapaku je 10 kg a viečok 5kg)
                 
Kategória D - Najlepší zberač a zberačka D  
najlepší zberač 1 špciálna odmena na koncerte Integrácia 2014
najlepšia zberačka 1 špciálna odmena na koncerte Integrácia 2014
* platí pre 1 chlapca a 1 dievča, ktorí budú vyžrebovaní na základe doručených podkladov zo škôl podľa pokynov súťaže
                 
Kategória E - Integráčik E  
najväčší maškrtník 1 letný týždenný pobyt v Chorvátsku
* platí pre 1 žiaka, ktorého vyžrebujeme na základe doručenej obálky podľa pokynov súťaže
                 
Kategória F - Výtvor, SABI HAD a Pieseň F1 - výtvor F2 - SABI had F3 - pieseň  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur. 200 eur. 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 4x10 eur. 4x10 eur. 4x10 eur.
Tričko s logom pre žiakov 100 ks 100 ks 100 ks
Účasť na integrácii 2014 - iba víťazná škola 100 žiakov 100 žiakov 100 žiakov
Návšteva výrobného závodu Sabinov iba víťazná škola 30 žiakov 30 žiakov 30 žiakov
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii, pri hodnotení bude zohľadnená úroveň práce ZŠ a MŠ
                 
Kategória G - Prepojenie projektov "Recyk. a vyh." a "Integrácia" G- spoločné logo  
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad 200 eur.
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA 40 eur.
* platí pre 3 najlepšie nápady