Kategória G

Súťaž ako jednotlivec!

 

Táto súťažná kategória je určená pre jednotlivcov a prebieha na sociálnej sieti www.facebook.com/milkagro.sk, kde budeme žiakov oslovovať každý mesiac s úlohou na vybranú tému.

Ako na to?

Čakaj na milkagro príspevok s výzvou a riaď sa súťažnými pokynmi. Každý mesiac získa jeden zo súťažiacich nový mobilný telefón Apple iPhone.

Súťaž začína októbri 2023 a končí v apríli 2024.