Kategória F1 - Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

F1 - Výtvor z výrobkov SABI

Vyhodnotenie F1 - Výtvor z výrobkov SABI (voľná tvorba)

  1. ZŠ s MŠ Lipovce TATRA SABI ABSOLÚTNY VÍŤAZ
  2. ZŠ Medzany DOBRÁ ČARODEJNICA JOGURTÍNA
  3. Súkromná ZŠ Sabinov SABI BUDÍK
  4. SZŠ Giraltovce, Dukelská 33 MARŤAN
  5. MŠ Šašová SABI KAĎA
  6. Spojená škola Bardejov,Pod papierňou SABI PAT A MAT
  7. SMŠ ELBA Prešov, Smetanova 2 MISA ZDRAVIA
  8. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 12 MAČKA MILKAGRÁČKA
  9. ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 CISTERNA NA MLIEKO
  10. SOS ANDYHO WARHOLA,Medzilaborce OROL SABI

41 súťažných príspevkov

 

1. ZŠ s MŠ Lipovce TATRA SABI

Absolútny víťaz
 
 

2. ZŠ Medzany DOBRÁ ČARODEJNICA JOGURTÍNA

  

3. SZŠ Sabinov SABI BUDÍK

  

4. Súkromná ZŠ Giraltovce MARŤAN

  

5. MŠ Šasová SABI KAĎA

 
 

 

6. ZŠ Pod Papierňou Bardejov SABI PAT A MAT

 
 

 

7. SMŠ Elba MISA ZDRAVIA

 
 

 

8. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves MAČKA MILKAGRÁČKA

 
 

 

9. ZŠ Veľký Šariš CISTERNA NA MLIEKO

 
 

 

10. SOŠ A.W. Medzilaborce OROL SABI

 
 

 

ZŠ s MŠ Spišská Teplica

Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba): Pohár mlieka so slamkou. Vyrobili žiaci prvého ročníka 1.A.
 

 

ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Sabi výtvor ku ktorému nás inšpiroval Antonio Vivaldi - Štyri ročné obdobia, a preto sme vytvorili SABIVALDI počas štyroch ročných období.
 

 

ZŠ Vislanka

 
 

 

ZŠ Školska, Spišské Podhradie

 
 

 

ZŠ Sibirska

 
 

 

ZŠ s MŠ Skačany

 
 

 

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

 
 

 

ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

 
 

 

ZŠ s MŠ Bajerovce

 
 

 

ZŠ Mukačevská

 

 

ZŠ Ľutina

 
 

 

ZŠ Ľubotice

 
 

 

ZŠ Lipníky

 
 

 

ZŠ Kokošovce

 
 

 

ZŠ Gregorovce

 
 

 

ZŠ Fričovce

 
 

 

ZŠ Družstevná pri Hornáde

 
 

 

ZŠ Cernina Svidník

 
 

 

ZŠ Bystrická cesta Ružomberok

 
 

 

ZŠ a MŠ Uzovce

 
 

 

ZŠ 17. Novembra Sabinov

 
 

 

SZUŠ Hubošovce

 
 

 

SZŠ Svit

 
 

 

SOŠ Svit

 
 

 

SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce

 
 

 

MŠ Vlkovce

 
 

 

MŠ Svinia

 
 

 

MŠ Šindliar

 
 

 

MŠ Miklušovce

 
 

 

MŠ Jurkovičová

 
 

 

CZŠ sv. Michala Kendice